Kaupunginvaltuusto merkitsi kesäkuussa 2020 tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019. Valtuusto pyysi samalla kaupunginhallitusta antamaan vuoden loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Arviointikertomuksen kysymykset ja huomiot (17 kpl) koskivat laajasti kaupungin eri toimialoja sekä konserniin kuuluvia yhtiöitä. Kysymyksiä ja suosituksia oli  mm. väestön ikärakenteen muutoksista suhteessa palvelurakenteisiin, sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiestyöstä, avosairaanhoidon hoitotakuusta koronatilanteen jälkeen, Hippos-hankkeesta, rakennuslupien käsittelyajoista, talouden tasapainottamisesta, teatterin toiminnan kehittämisestä jne. 

Vastauksissa kuvattiin nykytilannetta sekä kehitystoimenpiteitä arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden pohjalta. Selvitykset ovat luettavissa kokouksen esityslistan liitteistä ja ne annetaan vastauksena kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouksessa. Toimialoilla tarkastuslautakunnalle annetut vastaukset huomioidaan vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

_______________________

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Apr Techin oikaisuvaatimukseen koskien yksinyrittäjän tuen myöntämistä ja hylkäsi tehdyn oikaisuvaatimuksen. Lisäksi hallitus nimesi kokouksessaan nuorisovaltuustoon jäseneksi Martin Martynovin sekä Jerico Meskuksen ja myönsi eron Neea Tryykille nuorisovaltuuston jäsenen tehtävästä. 

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa

Lisätietoja: 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: