Jyväskylässä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset, joustavat opetusjärjestelyt tarjoavat lapselle yksilöllisen kasvun ja oppimisen polun esiopetuksesta ensimmäiselle ja toiselle luokalle.

Joustavilla opetusjärjestelyillä parannetaan varhaista perustaitojen oppimista muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Lapsen siirtyminen opinpolulla eteenpäin tapahtuu joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa. 

5-8-vuotiaat oppivat yhdessä tutkien ja toimien  

Joustavassa koulun aloituksessa 5-8-vuotiaat oppivat yhdessä tutkien, toimien ja ihmetellen esimerkiksi liikunta-, kuvataide-, musiikki- ja kädentaitojen oppiaineissa. Esiopetuksessa perheiden kanssa tehty kasvatuskumppanuus jatkuu koulun puolella ja tutuksi tulleet aikuiset jatkavat lapsen ja perheen kanssa yhteistyötä myös kouluasioissa. 

Esiopetusryhmien ja 1.-2-luokkien oppilaiden välinen suunnitelmallinen yhteistyö sisältää joustavia ryhmittelyjä, pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja erilaista toiminnallista yhdessä oppimista. Joustavilla koulun aloituksen käytänteillä lapselle luodaan oppimisenpolku, jossa lapsen yksilöllinen kehittyminen ja mahdollinen tuen tarve huomioidaan ennakoivasti.  

Käytänteet ja toteutustavat esi- ja alkuopetuksen välillä vaihtelevat päiväkodeittain ja kouluittain. Lukuvuonna 2020-2021 joustavan koulun aloituksen ryhmät sijaitsevat Kangasvuoren, Puistokadun ja Vesangan päiväkotikouluissa, Kypärämäen koulussa sekä Kuokkalan yhtenäiskoulussa.  

Lisätietoja: 
oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino, Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh. 014 266 8453