Jyväskylän perusopetuksen kouluissa oppilaille on tarjolla edellisten lukuvuosien tavoin maksuttomia harrastekerhoja omalla koululla. Koronavirusepidemian tuomien rajoitusten takia syyslukukauden alkaessa koulun kerhoja ohjaa koulun oma henkilöstö.

Lisätietoja: 
koulujen rehtorit 
Sami Talvensola, Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh. 014 266 3163 

Kerhoja on tarjolla kaikilla Jyväskylän perusopetuksen kouluilla. Koulukohtaiset kerhot löytyvät kunkin koulun verkkosivuilta.  

-Kerhojen suunnittelussa on huomioitu vallitsevat hygieniakäytänteet. Kouluun ja kerhoon tullaan vain terveenä. Kerhoja pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ulkona koulun pihalla tai koulun läheisyydessä olevilla lähiliikuntapaikoilla. Sisätiloissa toteutettavissa kerhoissa huomioidaan turvavälit, tehostettu käsien pesu ja oikeanlaiset yskimiskäytännöt, kertoo hankekoordinaattori Sami Talvensola varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämisyksiköstä.  

Kouluissa jatketaan Liikkuva koulu –ohjelman mukaisia liikunnallisia aktiviteetteja koulupäivän aikana. Koulupäivän aikaiset liikunnalliset hetket toteutetaan oman opetusryhmän kesken. Iltapäivisin koulujen kerhot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia muun muassa liikunnan, musiikin ja kädentaitojen harrastamiseen. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille on koulukohtaisesti tarjolla myös aamukerhoja, jos koulupäivä alkaa myöhemmin aamupäivällä.  

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri järjestää monipuolista ohjattua toimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille koulupäivän jälkeen.