Hyppää pääsisältöön
Kuva
KUTU Päivien sivuston mustavalkoinen pääkuva Lounaispuiston tapahtumasta.

2.9.2020

Kuva
Kulttuurialan digiloikka korona-aikana

Kulttuurin kysyntä ei koronapandemian myötä vähene, pikemminkin päinvastoin. Ihmisillä on entistä enemmän aikaa ja tarvetta kulttuuripalveluille, mutta perinteisten kulttuuritapahtumien ja tilojen sijaan kulttuuria haetaan verkosta ja digitaalisista palveluista. Kulttuurituottajan näkökulmasta uusien digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käyttöönotto on ajankohtaisempaa kuin koskaan ja uudenlaiset tuotantomallit vaikuttavat myös tarjottaviin sisältöihin. 

Korona-aika yhtäältä mahdollistaa uudenlaisten kulttuuri-innovaatioiden syntyä ja laajentaa kulttuurin saavutettavuutta, kun esimerkiksi teatteriesitykset ja musiikkikeikat voidaan toimittaa suoraan kotiin, mutta toisaalta digitalisoituminen ei ole ongelmatonta. Esiin on nostettu haasteita ansaintalogiikan kanssa, samoin digitaalisten valmiuksien puuttumisessa. Uusia digitaalisia toimintatapoja on täytynyt kehittää käytännössä lennosta, joskus ilman resursseja tai osaamista. 

KUTU Talk:ssa kulttuurialan digiloikasta ja sen synnyttämistä ilmiöistä ovat keskustelemassa pelialan läänintaiteilija Jaakko Kemppainen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Pasi Toivanen.  Lisäksi mukana perinteikkään Jyväskylän Kesä -kaupunkifestivaalin toiminnanjohtaja Kyösti Ylikulju, joka kertoo kokemuksiaan kuluneen kesän aikana toteutetusta, omanlaisensa digiloikan ottaneesta 65-vuotiaasta festivaalista.