Jyväskylän LastenParlamentti kartoitti vuosiluokkien 1-6 oppilaiden näkemyksiä lasten omasta osallisuudesta ja vaikuttamisesta heidän arkeaan koskeviin asioihin. Oman koulun asioihin vaikuttaminen onnistuu hyvin. Enemmän vaikutusmahdollisuuksia toivottiin muun muassa kouluruoan sisältöön, oppituntien sisältöihin ja koulujen välisiin tapahtumiin.

Lisätietoja: 
Jyväskylän LastenParlamentti –toiminnan koordinaattori Mareena Laine, Nuorten Suomi, p. 044 012 4608
erikoissuunnittelija Tanja Räty, Jyväskylän Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, p. 014 266 4241

Kyselyssä kartoitettiin, millaisiin asioihin lapset ovat päässeet vaikuttamaan sekä mihin haluaisivat vaikuttaa enemmän. Tämän lisäksi vinkkejä saatiin myös esimerkiksi LastenLystin tapahtumatoiminnan ja Mäki-Matin perhepuiston kehittämiseen.  

Lasten näkemysten kerääminen oli osa LastenParlamentin SuurIstuntoa, joka toteutettiin toukokuussa 2020 etänä pelaamalla Vaikuta! -pelejä verkkoalustalla. SuurIstunto-peliin vastasivat LastenParlamentin ja oppilaskuntien edustajat ja Vaikuta-peli oli avoin kaikille 1-6 vuosiluokkien oppilaille. Vastauksia saatiin 303 pelaajalta.  

Koulun asioihin vaikuttaminen onnistuu hyvin  

Tulosten mukaan lapset kokivat vaikuttavansa eniten oman koulunsa asioihin, kuten kouluruokaan, tapahtumiin, hankintoihin sekä koulun tilojen ja pihojen kehittämiseen. Lisäksi lapset kertoivat vaikuttaneensa myös koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä kaupungin liikuntapaikkojen ja puistojen suunnitteluun. 

Enemmän vaikutusmahdollisuuksia toivottiin muun muassa kouluruoan sisältöön, oppituntien sisältöihin ja koulujen välisiin tapahtumiin. Lisäksi toivottiin entistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia koulukiusaamisen ehkäisyyn ja käsittelyyn sekä yleisesti turvallisuuteen. Myös oman lähiympäristöön sekä palvelujen ja julkisten tilojen, kuten nuorisotilojen ja kirjastojen toimintaan ja kehittämiseen osallistumisen mahdollisuuksia toivottiin lisää.  

Lasten ääni kuuluu ja näkyy Jyväskylän suunnittelussa 

Unicefilta lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen saanut Jyväskylä on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina kunnan asukkaina ja kaikenikäiset kuntalaiset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

Lapsiystävällistä kuntaa edistetään eri toimialojen ja palvelujen yhteistyönä, sillä se on koko kaupunkiorganisaation yhteinen asia.  

“Ilolla olen seurannut tahtotilaamme oppia toisiltamme, niin lapsilta ja nuorilta heidän kokemuksiaan ja ideoitaan kuin toimialojen ja palvelujen kesken. Uskon, että lapsen oikeuksien edistäminen kaupungin toiminnassa edistää myös kaikkien kaupunkilaisten asioita”, sanoo erikoissuunnittelija Tanja Räty Jyväskylän kaupungilta. 

Lähiaikojen esimerkkinä käytännön yhteistyöstä toimii Kortepohjaan rakenteilla olevan päiväkotikoulun suunnitteluprosessi. Sen yhteydessä alueen päiväkotien ja koulun lasten ajatuksia kerättiin kaavoituksen, rakennus-, piha- ja lähiliikuntapaikkasuunnitteluun tueksi.  Tutustu kyselyn tuloksiin