Syyskuun liikkumisaiheisten tapahtumien tarjonta liikuntapääkaupunki Jyväskylässä on hengästyttävä. Kuukausi alkaa Pyöräilyviikolla ja jatkuu Koulujen liikenneturvallisuusviikolla, Finlandia Marathonilla, Euroopan Liikkujan viikolla sekä Keski-Suomen reitistöviikolla.

Superkuu huipentuu koulujen ja varhaiskasvatuksen #BeActive -viikkoon. Kuukauden tapahtumatarjonnasta löytyy taatusti tekemistä, näkemistä ja kokemista ihan kaikille!

Jyväskylän kaupunki tukee tapahtumien järjestelyjä käymällä tapahtumajärjestäjien kanssa tiivistä vuoropuhelua koronatilanteesta ja ohjeistaen tarvittaessa käytännön toteutuksessa.

Syyskuun ohjelma

5.-13.9. Valtakunnallinen Pyöräilyviikko

Pyöräilyviikon tämän vuoden teemana on pyöräilyn ilo. Pyöräily on hauska ja vaivaton tapa liikkua ja se lisää henkistä hyvinvointia. Teemaviikko tarjoaa jälleen runsaasti maksutonta ja kaikille avointa ohjelmaa, kuten pyöräretkiä, seminaareja sekä fillariaamiaisen.

Tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta www.pyorailyviikko.fi

7.-11.9. Koulujen liikenneturvallisuusviikko

Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan koululaisia ja heidän huoltajiaan syksyn pimenevistä illoista ja aamuista teemalla Näe ja näy. Heijastinten ja valojen tärkeyden lisäksi halutaan kiinnittää huomiota niin lasten kuin aikuistenkin tarkkaavaisuuteen liikenteessä. Teemaviikon tavoitteena on innostaa kouluja ja oppilaitoksia käsittelemään liikenneturvallisuusasioita osana opetusta.

Teemaviikon nettisivut löytyvät osoitteesta: www.liikenneturvallisuusviikko.fi.

19.9. Finlandia Marathon

Finlandia Marathon on kaiken kansan urheilutapahtuma, jonka reittivalikoimaa löytyy viidestä kilometristä aina täysmarathoniin saakka! Reittinä on Suomen kauneimpana liikenneväylänä palkittu, tasainen ja nopea Jyväskylän Rantaraitti.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta www.finlandiamarathon.fi

16.-22.9. Euroopan Liikkujan viikko

Liikkujan viikolla nostetaan esiin kestävän liikkumisen teemat, kuten kävely, pyöräily sekä joukkoliikenne. Viikon aikana kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia, arkisia liikkumisvalintojaan muun muassa somekampanjan ja liikuntahaasteen avulla. Viikon teemana on Arjen matkoista terveyttä ja hyvää mieltä. 

16.-22.9. Keski-Suomen reitistöviikko

Viikon tarkoituksena on nostaa tietoisuutta erilaisista lähiliikunta-, retkeily- ja matkailureiteistä sekä lisätä näiden käyttöä. Reitistöviikolla Keski-Suomen kunnissa, kaupungeissa ja kylillä järjestetään erilaisia tapahtumia reitistöihin, niiden käyttöön, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen.

Lisätietoa teemaviikosta löytyy osoitteesta: www.meijanpolku.fi/reitistoviikko.

23.-30.9. #BeActive - Euroopan Urheiluviikko

#BeActive – School action day kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan aktiivisesti niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Viikon aikana Jyväskylän kouluissa ja varhaiskasvatuksessa järjestetään helposti lähestyttäviä ja lapsen iän huomioivia liikuntahaasteita. Teemaviikolla halutaan lisätä lapsiperheiden tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista.

Syyskuun teemaviikot tapahtumineen Jyväskylässä järjestää Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Liikenneturva, Meijän Polku –verkosto ja Keski-Suomen liikunta.