Spoofia pelaamalla opitaan puhelinta käyttämään turvallisesti. Maksuton peli on ladattavissa puhelimen sovelluskaupasta ja opas vanhemmille lapsen kanssa yhteiseen pelin harjoitteluun löytyy Spoofyn nettisivuilta.

Ensimmäinen puhelin hankitaan yhä useammin siinä vaiheessa, kun lapsi on aloittamassa koulun. Eppuluokkalainen tarvitsee opastusta puhelimen tekniikan lisäksi myös nettiliittymällä varustetun puhelimen turvallisesta käyttämisestä. Perheessä on hyvä luoda yhteiset pelisäännöt, mistä lapsi etsii hänen ikäiselleen hyödyllistä tietoa, mitkä ovat netin vaaranpaikkoja, joissa lapsi voi joutua kiusatuksi tai huijatuksi, sisällön olevan lapselle sopimatonta, mitkä ovat oikeat nettikäytöstavat sanasanoista erilaisten oikeuksien myöntäminen tai, miten jokaisen netin käyttäjien digitaalinen jalanjälki muodostuu. Tärkeää on myös sopia, miten toimitaan, jos vahinko on sattunut tai lapsi saa epäasiallisia viestejä.  

Tieto- ja viestintäteknologian taitojen oppiminen on huomioitu myös nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Ensimmäisellä luokalla lapsi oppii periaatteet tieto- ja viestintäteknologian käyttämiseen, ymmärtää keskeiset käsitteet ja harjoittelee oppimisensa dokumentointia.   

Kybertaitoja voi oppia myös pelaamalla 

Tikan koulun ykkös- ja kakkosluokkalaiset osallistuivat lasten kyberturvallisuustaitoja lisäävän Spoofy oppimispelin kehittämiseen. FCG:n kehittämä peli opettaa kyberturvallisuuden sanastoa ja ilmiöitä sekä neuvoo, kuinka vaaroilta voi välttyä. Kyberturvallisuustaitoja opitaan seikkailemalla lapselle tutuissa ympäristöissä, joissa ratkaistaan erilaisia ongelmia. Sisällöt on rakennettu esiopetusikäisen ja koululaisen ikätasolle sopivaan ja ymmärrettävään muotoon. Muun muassa opetushallituksen ja liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin kanssa yhteistyössä laadittu peli on ilmaiseksi ladattavissa Android ja IOS-laitteiden sovelluskaupoista.  

Peli harjoitti ongelmanratkaisutaitoja 

Tikan koulun 1A-luokassa Spoofyä on ehditty jo testaamaan. Osa oppilaista otti Spoofyn omatoimisesti haltuun, osa tarvitsi hieman aikuisen apua pelin lataamiseen ja käynnistämiseen.  

-Peli tuntuu motivoivan oppilaita ja sitä toivotaan pelattavan lisää. Muutama pelikerta ei riittänyt vielä ihan kaikille avaamaan, mitä kaikkea pelissä harjoitellaan. Sen sijaan ongelmanratkaisutaitoja peli harjoitti mukavasti, kertoo luokanopettaja Markus Paananen. 

Oppilaiden kokemukset peliin tutustumisesta ovat opettajan arvion kanssa samoilla linjoilla: 

-Esineiden etsiminen oli kivaa. Tykkään etsiä muutenkin piilotettuja tavaroita. 

-Oli kiva, kun siinä voi ratkoa arvoituksia. 

-Pelissä oli seikkailun tuntu. 

Lisätietoa Spoofy-pelistä sekä oppaat lasten ja vanhempien yhteiseen harjoitteluun ja pelaamiseen