Lisätietoja 

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski 
p. 014 266 5060,
mervi.vallinkoski[a]jyvaskyla.fi  

Luontoliikuntakohteet ovat esillä ma, ke ja pe 28.8. alkaen kaupungin Instagramissa

Uutisen kuva Hämeenlahden lintutornilta.

Jyväskylän kaupungilla on tekeillä luontoliikuntaohjelma, jossa linjataan ensimmäistä kertaa luontoliikunnan olosuhteiden kehittämistä seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ohjelmassa on kyse jokapäiväisen luonnossa tapahtuvan arkiliikunnan mahdollistamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Luontoliikuntaohjelmassa toteutuu kaksi kaupungin strategiakärkeä: liikuntapääkaupunki sekä osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Ohjelman luonnos on kaupunkilaisten nähtävillä 28.8.-30.9.2020, ja siitä toivotaan palautetta verkkokyselyssä.

Perjantaista 28.8. alkaen Jyväskylän kaupungin Instagram-tilillä nostetaan esille erilaisia luontoliikuntakohteita ympäri kaupunkia. Kohteita on 17, ja ne julkaistaan kolme kertaa viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Julkaisujen ohessa kerrotaan pientä knoppitietoa kohteesta sekä nostetaan esille kaupunkilaisten omia kokemuksia kyseisistä paikoista.

Jyväskyläläiset rentoutuvat luonnossa

Keväällä 2020 toteutettiin luontoliikuntaa koskeva asukaskysely,johon vastasi yli 500 asukasta. Kehittämisideoita luontokohteisiin ropisi runsaasti. Toivelistalle nousivat muun muassa nuotiopaikkojen, talvireittien ja kulkuyhteyksien lisääminen sekä luontoliikuntapaikoista tiedottamisen kehittäminen. Kaupunki aikoo panostaa jo olemassa olevien ja uusien luontoliikuntakohteiden parempaan esille tuomiseen tulevina vuosina ja tämä somekampanja on näistä toimenpiteistä ensimmäinen.

Pitkospuut Vuorilammella

Asukaskyselyyn vastanneet mainitsivat useita syitä lähteä luontoon, esimerkiksi rentoutuminen, kuntoilu, marjastaminen, raikas ilma, hiljaisuus ja valokuvaus. Luonnossa liikkumisella onkin monia tunnettuja hyvinvointivaikutuksia, ja se auttaa jaksamaan arjessa sekä parantaa elämänlaatua monin tavoin. Stressi vähenee, vastustuskyky paranee ja kunto kohenee jo lyhyenkin luonnossa oleskelun myötä, ja samalla riski sairastua sydän- ja muistisairauksiin madaltuu. Hyvinvointivaikutukset ovat kuitenkin sitä vahvempia, mitä enemmän luonnossa viihdytään, ja siksi luonnonmukaiset lähivirkistysalueet ja luonto myös kaupungissa ovat erityisen tärkeitä. 

Luontoliikuntaohjelman keskiössä viisi kehittämiskokonaisuutta

Luontoliikuntaohjelman suurimmat kehityskokonaisuudet tulevat olemaan Tuomiojärven sekä Palokkajärven ympäri kiertävät virkistysreitit, Haukanniemen esteetön luontopolku, kalastuslaiturit sekä Taka-Keljon retkeilyalue. Taka-Keljon alueella pääpaino on aluksi Ladun Majan ympäristön kehittämisessä, mutta tulevina vuosina retkeilyaluetta halutaan kehittää laajemmin, ja suunnitelmissa on toteuttaa tauko- ja yöpymispaikkoja, pysäköintijärjestelyitä ja uusia reittejä. 

Kohteiden kehittäminen tulee tapahtumaan vaiheittain ja ohjelmassa on esitetty kehittämisen aikataulutus sekä vastuutahot. Kohteita hallinnoi useat eri palvelualat, ja siksi suunnitelmallisen toteuttamisen pohjaksi tarvitaan pitkäjänteistä ohjausta. Luontoliikuntaohjelmaan on nostettu merkittävimmät panostusta tarvitsevat kehittämiskokonaisuudet. Se ei siten sisällä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja uimarantojen kunnostusta, joista kaupunki huolehtii muulla tavoin.   

Luontoliikuntaohjelma

Anna palautetta luontoliikuntaohjelmasta