Jyväskylän kaupunki toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi ensi kertaa etäyhteydellä. Jyväskylän ja kaupungintalon esittely uusille opiskelijoille toteutetaan virtuaalisessa muodossa. Etävierailujen kesto on n. 30-60 minuuttia. Opiskelijat ilmoittautuvat tapaamisiin oman tutor-ohjaajansa johdolla.

Esittelykierroksilla yhteensä 1000 opiskelijaa

Tällä viikolla alkaneista etätapahtumista neljä ensimmäistä kierrosta pidettiin 25.–26.8. ja seuraavat neljä 7.–8.9. Kaikkiaan virtuaalitapaamisiin on ilmoittautunut jo yli 40 tutoria ryhmineen. Uusia opiskelijoita tavoitetaan yhteensä noin 1 000.
 
Vierailuista noin puolet järjestetään suomeksi ja puolet englanniksi. Vierailujen suunnittelusta ja etätoteutuksesta vastaa kaupungilla viiden hengen tiimi. Tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat paremmin uuteen opiskelukaupunkiinsa ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä saada uudet tulijat tuntemaan itsensä tervetulleiksi.

Tavoitteena yhteys opiskelukaupunkiin

Opiskelijoille on luvassa tuhti tietopaketti Jyväskylästä. Siksi esitystapaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Etätapahtumiin osallistujille on luvassa myös Jyväskylän kaupungin haalarimerkit.

– Opiskelijat ovat kiitelleet erityisesti tarina- ja videomuotoon tehtyä toteutusta sekä tiivistä formaattia. Etäyhteydellä tilaisuuksista ei oikein voi tehdä liian raskaita, kertoo markkinointiviestinnän koordinaattori Terhi Pekkarinen Jyväskylän kaupungilta.

– Onneksi ennakoimme ja päätimme siirtää tapaamiset verkkoon. Epävarmana korona-aikana tämä oli varmin tapa toteuttaa vierailut. Ja opiskelijat ovat harjaantuneita etäyhteyksien käyttäjiä. Näin tavoitamme myös samalla tapaamismäärällä laajemman joukon. Tulevaisuudessa kasvokkain toteutetut tapaamiset ovat kuitenkin yhä tärkeitä. Niissä voi eri tavalla kohdata ihmisen, Pekkarinen arvioi.
 
Noin 40 000 opiskelijan Jyväskylä on väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin opiskelijakaupunki. Lähes 143 000 asukkaan kaupungissa joka kolmas vastaantulija on opiskelija. Kasvavalle koulutuksen ja osaamisen kaupungille opiskelijat ovatkin tärkeä asukasryhmä ja voimavara.