Kankaan alueella ja Äijälänsalmessa on käynnissä tontinluovutuskilpailut, joissa tavoitteena on toteuttaa arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukas, monipuolinen ja toimiva asumisen kokonaisuus.

Hakuaika 24.8.– 25.9.2020

Kilpailujen voittajat julkistetaan Jyväskylän rakennusalan yhteistyöfoorumissa 5.11.2020.

Lisätietoja hakemisesta:

Rivi- ja kerrostalotontit

Tontit:
maankäyttöinsinööri Pentti Tiilikainen, pentti.tiilikainen(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 8695

Tontinluovutuskilpailu, Kangas:
projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, kaisa.hirvaskoski-leinonen(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 8444

Tontinluovutuskilpailu, Äijälänsalmi:
kaavoitusarkkitehti Paula Julin, paula.julin(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 7706

Kankaan sydämeen toivotaan kekseliästä ja resurssiviisasta kaupunkipientaloratkaisua.

- Lähtökohtaisesti tontille haetaan kaupunkipientaloratkaisua, joka monipuolistaisi Kankaan asuntotarjontaa ja arkkitehtuuria. Tässä kohteessa kannustetaan myös puumateriaalin käyttöön. Tontti sijaitsee yhteispihan ja Kankaan puiston välissä, joten sijainti on houkutteleva. Tontinluovutuskilpailuun päädyttiin, kun aiempi tontin varaaja vetäytyi omasta hankkeesta, kertoo projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen.

Kilpailuehdotuksilta odotetaan aikaa kestäviä ratkaisuja, joissa on kiinnitetty huomiota asuntojen toimivuuteen ja monipuolisuuteen sekä kekseliääseen puun käyttöön. Kaupunkikuvallisesti kokonaisuuden tulee olla sopusuhtainen ja huomioida kilpailualueen sijainti Kankaan sydänalueella, jossa suositaan ympäristöystävällisiä ja resurssiviisaita ratkaisuja.

Äijälänsalmessa maisemallisesti ainutlaatuinen tonttiharvinaisuus

Äijälänsalmen kanavamaisemiin toivotaan arkkitehtuuriltaan ja asumisen laadultaan korkeatasoista edistyksellistä puurakentamista.

- Tontin sijainti ja maisemat veden äärellä ovat huikeat; tällaisia ei enää tule! Siksi tontille halutaan saada jotain erityistä, ja ehdotuksia toivotaan tulevan runsaasti, kertoo Paula Julin.

Rakennusten tulisi muodostaa omaleimainen, esteettisesti laadukas ja toimiva kokonaisuus, joka sopii mittasuhteiltaan ja ratkaisuiltaan ympäristönsä olosuhteisiin ja näkymiin. Alueelle halutaan resurssiviisaita ja ympäristöystävällisiä rakentamisen ratkaisuja, jotka kestävät myös aikaa.

Kilpailualue sijaitsee Äijälänsalmen pohjoisrannalla Jyväskylän satamaan suuntautuvan vesiliikenteen reitin varrella. Kilpailualueelta avautuu hienot näkymät Jyväsjärvelle, Lutakkoon ja Jyväskylän keskustaan.