Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuodelle 2020

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 5,0 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Kaupunginhallitus valtuuttaa talous- ja strategiajohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan hakemuksen ja toimittamaan sen 31.8.2020 mennessä valtiovarainministeriöön.

Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio oli tasapainoinen. Koronakriisin aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kaupungin kuluvan vuoden talouteen ovat tämän hetkisen arvion mukaan suuruusluokaltaan -50 miljoonaa euroa, josta kuntatalouden tukipaketti kattaa noin 23,5 miljoonaa euroa. Merkittävin vaikutuskoronakriisillä on ollut kaupungin kunnallisvero- ja yhteisöverotuottoihin.

Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Valtiovarainministeriö on 7.8.2020 tehnyt muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020. Kunnille myönnettiin päätöksellä lisää peruspalvelujen valtionosuutta yhteensä 767 miljoonaa euroa.
 
Jyväskylän kaupungin osuus lisäyksestä on 18,5 miljoonaa euroa. Tästä 17,4 miljoonaa euroa koostuu kuntien tukipaketista ja 1,1 miljoonaa euroa digitalisaation kannustinjärjestelmästä sekä iäkkäiden henkilöstömitoituksesta johtuvista korotuksista. Muutokset peruspalvelujen valtionosuudessa tullaan huomioimaan syksyn talousarviomuutoksissa, jotka käsitellään kaupunginhallituksessa 19.10. ja kaupunginvaltuustossa 26.10.
 
Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätöksen tiedoksi ja päätti, että päätökseen ei haeta oikaisua.


Kaupunginhallituksen esityslista ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: