Hankepäälliköksi on valittu YTM Tuija Kautto.

Jyväskylässä alle 30-vuotiaille työllistymiseen, hyvinvointiin ja terveyteen, itsenäistymiseen, opiskeluun sekä asumiseen tarjottavia palveluja kootaan yhden osoitteen alle - Nuorten taloon. Uudenlaisen toimintakonseptin valmistelu käynnistyy 1.9.2020 hankepäälliköksi valitun Tuija Kauton johdolla. YTM Tuija Kautto siirtyy Nuorten talo-hankepäälliköksi Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Nuorten talo –hankkeeseen on saatu ESR-rahoitus ja hanke kestää 31.8.2022 saakka.  

Nuorten talosta palveluja livesti ja virtuaalisesti     

“Yksi osoite livesti ja virtuaalisesti” on toiminut suunnittelun punaisena lankana. Matalankynnyksen palveluja tarjotaan joustavilla palveluajoilla. Nuoren ei itse tarvitse tietää, mitä palvelua hän tarvitsee, vaan Nuorten talon asiantuntijat palvelevat tai ohjaavat nuoren tarpeen mukaan oikealle ammattilaiselle.   

Nuorten talo on uudenlainen toimintakonsepti, jossa työskentelee sosiaali- ja terveyspalvelujen, opiskeluhuollon, päihde- ja mielenterveys, Ohjaamon, työllisyyspalveluiden, lastensuojelun ja nuorisopalvelujen ammattilaisia. Toiminnassa keskeistä on nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen.   

Lisätietoja: 
nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvi, nuorisopalvelut, puh. 014 266 3691