Lautakunta antoi lausunnon Tilapalvelun talonrakennusinvestointiohjelmasta vuosille 2021-2025, jonka jälkeen kokous jatkuu iltakouluna, jossa käsitellään ensi vuoden talousarvion valmistelutilannetta. Tiedote TA-valmistelutilanteesta lähetetään erillisenä tiedotteena iltakoulun päätyttyä.

Lautakunnalla ei huomautettavaa Tilapalvelun talonrakennusinvestointiohjelmasta vuosille 2021-2025

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tilapalvelun talonrakennusinvestoinneista vuosille 2021-2025. Investointiohjelmaan sisältyy useita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilainvestointeja. 

Meneillään olevia ja lähivuosina valmistuvia hankkeita ovat Kuokkalan koulun keittiön ja opetustilojen muutostyöt, 6,3 miljoonaa euroa, joka valmistuu vuonna 2021, Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennus, jonka 26,5 miljoonan euron investointi valmistuu myös ensi vuonna sekä Kortepohjan päiväkotikoulun uudisrakennus 22,7 miljoonaa euroa, jonka on määrä valmistua vuoden 2022 aikana. Vaajakummun koulun keittiön ja ruokasalin 4 miljoonan euron muutostyöt on ajoitettu vuosille 2021-2023, Haukkamäen päiväkoti 5 miljoonaa euroa vuosille 2021-2023, Pohjanlammen päiväkodin 9 miljoonan euron uudisrakennus vuosina 2021-2023 sekä Keskustan päiväkotikoulu 9 miljoonaa euroa vuosille 2022-2024. Lisäksi listalla on kaksi vielä tarkemmin määrittelemätöntä 9 miljoonan euron päiväkotihanketta vuosina 2023-2025.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 20.8. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033