Tänä lukuvuonna omaa äidinkieltä opiskellaan yhteensä 72 ryhmässä ja 25 kielessä. Vanhojen tuttujen kieliryhmien lisäksi uutena käynnistyvät muun muassa bengalin, japanin, swahilin, viron ja portugalin opetus.

Jyväskylässä perusopetusikäisillä oppilailla on mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltä 2 tuntia viikossa. 

-Jos ilmoittautuminen unohtui kevään etäopetuksen aikana, ehtii oman äidinkielen ryhmiin vielä hyvin mukaan, kertoo palvelupäällikkö Pia Bärlund.  

Ryhmiin ilmoittautumisen lomake sekä kieliryhmien kokoontumisajat ja –paikat löytyvät oman äidinkielen verkkosivuilta. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koulujen sisätilojen lisäksi myös koulun lähiympäristöä.  

Oppilas, joka puhuu äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta. Opetusryhmä perustetaan, jos opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä oppilasryhmän minimikoko on kaksi oppilasta. Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. 

Oman äidinkielen opetukseen tullaan vain terveenä 

Oman äidinkielen opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia sekä Jyväskylän kaupungin ja perusopetuksen yleisiä Koronaepidemia-ajan ohjeita. Oman äidinkielen opetukseen ei saa osallistua sairaana. Opetusjärjestelyissä huomioidaan tehostetusti hyvän käsihygienian ja yskimiskäytänteet. Hygieniaohjeet käydään läpi oppilaiden kanssa jokaisen omalla äidinkielellä. Huoltajat eivät voi jäädä enää koululle odottamaan lapsiaan oppituntien aikana.  
  
Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889 
oman äidinkielen opetuksesta 
Jyväskylän koulujen varautuminen koronavirukseen