Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta päätti ylimääräisessä sähköisessä kokouksessa 18.8.2020, että Keski-Suomen keskussairaalan osastoruokapalvelut siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamaksi ja henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein sairaanhoitopiirin palvelukseen 1.10.2020 alkaen. 

Osastoruokapalveluiden siirto 1.1.2019 alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Kylän Kattaukselle ei ole tuonut niitä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä, joita uudistuksella tavoiteltiin. Arvion perusteella Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä valmistelleet osastoruokapalveluiden palauttamisen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Muutos on perusteltu ja se on tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen uuteen sairaala Novaan siirtymistä 1.10.2020 alkaen. 

Liikkeen luovutuksen toteutuminen edellyttää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tekee tahollaan asiaa koskevat päätökset.

 

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa

https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=713. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana maanantaina osoitteessa https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=713

 

Lisätietoja:

- johtokunnan varapuheenjohtaja Kati-Erika Timperi, p. 040 550 2562, kati-erika.timperi[at]jyvaskyla.fi

- liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo, p. 050 517 1829, tuija.sinisalo[at]jyvaskyla.fi