Kuntien taloustilanne on tällä hetkellä haastava. Jyväskylän kaupungin talousohjelman laatimiseksi on tehty pohjatyötä loppukevään ja kesän aikana. Kaupungin talouden tasapainottamisvaade on suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä. Tämä sopeutustarve on ulkopuolisen asiantuntijan arvio, joka perustuu kaupungin talouden aiempaan kehitykseen ja ennusteeseen keskeisten tunnuslukujen kehityksestä jatkossa.

Olemme tilanneet kattavan selvityksen, joka tuottaa laajamittaista taustatietoa päätöksenteon tueksi, muun muassa siitä, kuinka Jyväskylän kaupungin luvut palvelujen kustannuksissa tai veropohjassa vertautuvat muihin suuriin kaupunkeihin. Lisäksi saamme uutta ja ulkopuolista näkemystä kaupungin talouden tasapainottamisen keinoihin. Selvityksen toteuttaa FCG ja asiantuntijana toimii hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä, kertoo Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela.
 
Kaupungin toimintakulut asukasta kohden ovat jo nyt suurten kaupunkien joukossa edulliset. Tämä vaikeuttaa entisestään talouden sopeuttamistavoitteen saavuttamista.
 
Vaikka talouden sopeuttamistarve on suuri, niin monet Jyväskylän vetovoimatekijät ovat kaupunkien välisessä vertailussa hyvät. Toimintakulujen tarkastelun lisäksi Jyväskylän tulee jatkossakin huolehtia kaupungin elinvoimasta ja verotulojen kasvusta. On kuitenkin selvää, että kaupunki joutuu tekemään taloutta sopeuttavia päätöksiä tulevina vuosina, sanoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
 
Jyväskylän kaupungin talousohjelma valmistuu vuoden 2021 alussa ja kaupunginhallituksen asettama taloustoimikunta toimii työn ohjausryhmänä. Selvitystyön edetessä suunnitellaan myös asukkaiden osallistumismuotoja talouden tasapainottamisen kokonaisuudessa.
 
Talousasioita kootaan kaupungin www-sivuille osoitteeseen:
https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio
 
Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, puh. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, puh. 050 336 2819
talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, puh. 050 599 9545
FCG Perlagon Oy, hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä, puh. 0400 735 772