Jyväskylän varhaiskasvatuksen arjen toiminta järjestetään niin, että se on turvallista sekä lapsille että henkilökunnalle. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota turvaväleihin sekä hyvään käsihygieniaan ja yskimiskäytänteisiin.

Päiväkotiin tullaan vain terveenä. Hyviä hygieniakäytänteitä ylläpidetään tehostetulla käsienpesulla, oikeilla yskimiskäytänteillä sekä tehostetulla tilojen ja leikkivälineiden siivouksella. 

Toimitaan omassa pienryhmässä 

Lapset ovat hoitopäivän ajan pääsääntöisesti pienryhmissä. Ruokailuun mennään porrastetusti oman ryhmän kanssa ja aikuinen annostelee ruoan lapsen lautaselle. Pienryhmät ulkoilevat porrastetusti päiväkodin pihassa ja retkiä tehdään päiväkodin lähimaastoon. Retket ulkopuolisten toimijoiden tiloihin tai linja-autolla ovat toistaiseksi peruttu. Hoitopäivän lepohetket järjestetään mahdollisuuksien mukaan normaalia väljemmin päiväkodin tiloja monipuolisesti hyödyntäen.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeen mukaisesti lapselle tärkeän lelun saa tuoda päiväkotiin ja vielä sen illalla kotiin. Perheitä muistutetaan lelun päivittäisestä puhdistamisesta.  

Lapsen syntymäpäivänä toistaiseksi kotoa ei tuoda herkkusyömisiä. Syntymäpäivää juhlistetaan pienryhmän kesken muilla tavoin.  

Päiväkodin syksyn valokuvaukset ovat toistaiseksi siirretty myöhemmin järjestettäväksi.  

Lasten vanhempien käynnit päiväkodilla 

Hyvän käsihygienia on tärkeää myös lasten tuonti- ja noutotilanteissa. Vanhempia pyydetään käyttämään päiväkodin eteisistä löytyvää käsidesiä päiväkotiin tultaessa ja pois lähdettäessä. Vanhempia pyydetään välttämään ylimääräistä kulkemista päiväkodin sisällä. Jos perheen lapset ovat eri ryhmissä, toivotaan vanhempien kulkevan ryhmien välillä ulkokautta.  

Varhaiskasvatuksen aloittavien lasten vanhemmat voivat olla mukana lapsen varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa. Vanhemman mukana olosta sovitaan päiväkodin kanssa etukäteen ja vanhempien paikalla oloa porrastetaan eri päiville, jotta päiväkodilla ei ole yhtä aikaa monta vierasta. 

Vasukeskustelut hoidetaan pääsääntöisesti etäyhteyksillä. Uusien aloittavien lasten huoltajien kanssa pyritään toteuttamaan vasukeskustelut läsnä ollen turvavälit ja hygieniaohjeet huomioon ottaen. Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan tietyissä asioissa sopia palaveri myös päiväkodilla. 

Lisätietoja: 
lapsen oman päiväkodin johtajalta 
päiväkodit