Jyväskylässä edistetään järvitaimenen lisääntymistä. Keljonkankaalla sijaitsevan Keljonpuron kunnostustyöt käynnistyvät huomenna 18.8.

Lisätiedot:

Matti Havumäki, puh. 040 162 6400, matti.havumaki[at]ahven.net,
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry     
Hanna Aarnos, puh. 014 266 5171, hanna.aarnos[at]jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupunki

 

Tavoitteena on parantaa voimakkaasti muokattua purouomaa elinympäristönä ja siten edistää luonnonvaraisen järvitaimenen lisääntymistä.

”Keljonpuro on upea luontokohde kaupungin alueella. Nyt tehtävät kunnostukset kohdennetaan peratuille virtaosuuksille, joihin lisätään kivimateriaalia ja kutupohjiksi soveltuvia soraikkoja. Samalla kalan kulkua vesistössä helpotetaan poistamalla vaellusta estäviä rakenteita”, kertoo Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:stä.

Purouoman kunnostaminen kohdistuu Myllylammen padon alapuoliselle osuudelle reilun kilometrin matkalle. Kunnostustoimien aikana purouomaan siirretään kymmeniä kuutioita kivimateriaalia, jolloin raskaiden ajoneuvojen ajo ja melu lisääntyvät hetkellisesti alueella. Kunnostusalueella toimitaan puronotkon luontoarvot huomioiden. Alueella elää muun muassa liito-oravia sekä useita uhanalaisia sammallajeja.

Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen kalatalouskeskus ry ja sille on myönnetty valtionavustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseksi tarkoitetuista varoista. Lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Keljon osakaskunta osallistuvat hankkeen kustannuksiin.

Koronatilanteen vuoksi talkootyön käyttäminen pidetään rajallisena, mutta kunnostustoimissa ovat pienimuotoisesti mukana myös Maailman luonnonsäätiö WWF sekä paikallisia virtavesien suojelusta kiinnostuneita tahoja.

Kunnostuksen jälkeen Keljonpurolla tehdään Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen toimesta koekalastukset ja kunnostusrakenteiden seurantaa tulevina vuosina.
 

Asiasanat: