Jyväskylässä on aloittanut toimintansa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteinen valvontayksikkö.

Seitsemän valvontakoordinaattorin yksikkö huolehtii yksityisen ja kaupungin oman palvelutuotannon valvonnasta.

− Kaupungilla on velvoite ohjata ja neuvoa uusia palveluntuottajia ja seurata, että toiminta on lainmukaista ja laadukasta. Valvontayksikkö tekee tätä alkuvaiheen neuvontaa sekä valvoo myös olemassa olevien yksiköiden toimintaa, kertoo palveluesimies Riitta Pylvänen.

Valvontayksikön tavoitteena on, että kaikki kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhtä laadukkaita. Valvonnan ytimessä on periaate, että asiakkaita kohdellaan kaikissa yksiköissä mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja oikeudenmukaisesti.

 − Lähtökohtana on aina asiakkaan edun toteutuminen. Jos tietoomme tulee jokin epäkohta, voimme reagoida nopeasti ja tehdä jopa samana päivänä valvontakäynnin. Jos asioita ei korjata eivätkä asiat etene, pyydämme tarvittaessa aluehallintovirastoa apuun.

Riitta Pylväsen mukaan asiakkaan tai asiakkaan omaisen kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä toimintayksikön esimieheen, jos havaitsee yksikön toiminnassa epäkohtia. Huolensa voi ilmaista myös kaupungin verkkosivuilla olevan palautekanavan kautta tai soittamalla suoraan valvontayksikköön.

− Valvontayksiköllä on omat verkkosivut, jonne kootaan muun muassa tietoa uusille palveluntuottajille ja kerrotaan valvonnan toteuttamisesta.

Teksti: Pia Tervoja

Asiasanat: