Hyppää pääsisältöön

12.8.2020

Jyväskylän keskustassa on meneillään useita kehityshankkeita, joiden aikataulut lomittuvat toisiinsa. Hankkeisiin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.
Kuva
Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmauksessa ja sen ympäristössä on paljon rakennustöitä

Keskustan kehittämiseksi laaditussa Keskustavisiossa on määritetty, että keskustan asukasmäärää pyritään lisäämään täydennysrakentamisen avulla. Tavoitteena on kaksinkertaistaa asukkaiden määrä 15 000 asukkaasta 30 000 asukkaaseen.

P-Paraati, Kirkkopuisto, Asema-aukio

P-Paraati-pysäköintihalli rakennetaan Vapaudenkadun ja Kirkkopuistoon kuuluvan Paraatiaukion alle Gummeruksenkadun ja Kilpisenkadun väliselle alueelle. Rakentamisen aloittamisen ajankohta on vielä epävarma, mutta hanke käynnistynee ennen kesää 2021. Rakentamisen arvioidaan kestävän noin puolitoista vuotta.

P-Paraatin valmistuttua aloitetaan Kirkkopuiston kunnostaminen. Puisto rakennetaan pysäköintihallin kannen päälle täysin uudestaan. Kunnostustyöt puiston Vapaudenkadun puoleisella laidalla aloitetaan vuonna 2022, jolloin myös Gummeruksenkadun varrella oleva lehmusrivistö uusitaan. Kilpisenkadun puoleinen reuna-alue kunnostetaan vuonna 2024, ja tuolloin uutuutena puistoon rakennetaan esimerkiksi lasten leikkipaikka ja pyöräpysäköintiä.

Asema-aukion torin rakentamisen aloittaminen tarkentuu Vapaudenkadun muiden rakentamishankkeiden kuten Valtiontalon korttelin huoltoväylän ja P-Paraatin rakentamisen aikataulujen mukaan. Uuden torin on arvioitu tulevan käyttöön vuonna 2023. Tällä hetkellä on käynnissä torin rakennussuunnittelu, joka valmistuu syksyyn mennessä.

Puistokadun saneeraus alkaa ensi vuonna

Puistokadun saneeraus aloitetaan alustavan arvion mukaan ensi vuonna. Saneeraussuunnitelmaksi on tutkittu kahta suunnitelmavaihtoehtoa, joiden luonnokset ovat esillä kaupungin verkkosivuilla. Osa Puistokadun lehmuksista on lahonnut sisältä. Kadulla liikkujien turvallisuuden takaamiseksi ne joudutaan mahdollisesti korvaamaan uusilla puilla.

Tehtyä kuntotutkimusta tarkennetaan kesän ja syksyn aikana, jonka jälkeen tehdään päätöksiä puiden uusimisesta. Eräänä osana keskustan kehitykseen vaikuttaa myös joukkoliikenteen linjastosuunnittelu, joka jatkuu koko tämän vuoden. Uusi linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2023–24.

Tutustu hankkeisiin kaupungin verkkosivuilla.

Teksti: Jari Salomaa

Jyväskylän sydämestä päätettäneen syksyllä

Kaupungin taide- ja kulttuurilaitosten integroidun toimintamallin kehittäminen jatkuu ja siihen liittyviä tilakäytön periaatteita täsmennetään.

Jyväskylän sydän -projekti tuottaa alkusyksyyn mennessä ehdotuksen, jossa esitetään, kuinka seitsemän eri kulttuuriyksikköä voisi toimia keskustassa nykyistä näyttävämmin, vaikuttavammin ja tehokkaammin yhteisen toimintamallin avulla. Jatkotyön päätökset tehtäneen sen jälkeen syksyllä.

Asiasanat: