Perheiden yksilölliset tilanteet ja valinnanvapaus voidaan huomioida perheoikeudellisissa palveluissa yhä paremmin. 1.12.2019 voimaantulleen lapsenhuoltolain uudistuksen myötä perheet voivat sopia vuoroasumisesta. Aiemmin toisella vanhemmalla on voinut olla laaja tapaamisoikeus lapseen.

– Vanhemman näkökulmasta on merkittävä ero sillä, että nyt toinen ei ole ”vain lasta tapaava vanhempi, vaan vanhempi, jonka luona lapsi asuu”, kuvailee kaupungin johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Mirja Laitinen.

Lisäksi vanhemmat voivat sopia huoltajuuden tehtävienjaosta, tiedonsaannista sekä oheishuoltajuudesta.

– Aiemmin huoltajuusasiat ovat olleet enemmänkin ”joko–tai”. Nyt perheillä on laajemmat mahdollisuudet sopia ja toteuttaa huoltajuutta itselleen sopivalla tavalla, Laitinen jatkaa.

Lapsen etu on edelleen huoltajuussopimuksien keskiössä, ja lapsen osallisuutta on lisätty. Lapsella on oikeus saada tietoa ja oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

Teksti: Maija Mörsky

Asiasanat: