Mäki-Matin ja Yrttisuon perhepuistojen maksuttomat liikuntavuorot lapsiperheille käynnistyvät syyskuussa. Liikuntavuorot ovat osa varhaiskasvatuksen avointa toimintaa, johon perheet voivat osallistua ilman etukäteisilmoittautumista. Kerran viikossa liikutaan koko perheen voimin Kuokkalan Graniitissa sekä vuoroviikoin Monnarin judosalissa tai luistellaan LähiTapiola-areenan minijäällä.

Kuokkalan Graniitissa ja Monnarin judosalissa on ohjatun toiminnan lisäksi aikaa lasten omaehtoiselle liikuntaleikeille. LähiTapiola-areenan minijäällä harjoitellaan luistelutaitoja. Luisteluvuorolle tarvitaan omat luistimet ja kypärät mukaan. Seuraa perhepuistojen Facebook-sivuja ja ota syksyn liikuntavuorojen ajankohdat talteen.

Liikunnalla on iso merkitys lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kasvulle, ja leikin kautta lapsi oppii monenlaisia taitoja. Liikunta kehittää motorisia taitoja ja fyysistä toimintakykyä sekä tukee yleisen oppimisen kuten esimerkiksi tarkkaavaisuuden, vireystilan ja muistin kehittymistä. Yhdessä leikkien vahvistuvat vuorovaikutustaidot ja luodaan kaverisuhteita.

Teksti: Minna Hakkarainen

Asiasanat: