Hyppää pääsisältöön

12.8.2020

Kuva
Hyvä ja toimiva lapsen ja varhaiskasvattajan välinen vuorovaikutus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä ja kasvua.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2020−2021 pyörähti käyntiin ja toi 5300 lasta kunnallisen varhaiskasvatuksen ja 1800 yksityisen varhaiskasvatuksen piiriin. Toimintakaudella painottuu lasten huoltajien kanssa yhteistyössä toteutuva palvelun monimuotoinen laadun arviointi- ja kehittäminen toimintaympäristön edellyttämiin tilanteisiin.

Asiakaskyselyn rinnalle uusia arviointikäytänteitä

Kerran vuodessa toteuttavassa kyselyssä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat arvoivat varhaiskasvatuksen laatua erillisen teeman näkökulmasta. Vastausten määrät ovat pienentyneet viime vuosina. Tämän johdosta Jyväskylän kunnallisen varhaiskasvatuksen laadun arviointiin ja seurantaan on kehitetty rinnalle uusia menetelmiä.

− Lämmin kiitos vuosien varrella asiakkailta saadusta arvokkaasta palautteesta. Jatkossa huoltajat voivat antaa palautetta myös uudella minikyselyllä lapsen vasu-keskustelun yhteydessä, kertoo palvelujohtaja Päivi Koivisto.

Huoltaja antaa vasu-keskustelun jälkeen arvion (asteikolla 1−5), kuinka keskustelu on sujunut. Mobiililaitteella vastattavassa kyselyssä kartoitetaan lisäksi Kyllä/Ei-vastauksilla, tuliko huoltaja kuulluksi vasu-keskustelun aikana ja luottaako hän siihen, että keskustelussa sovitut asiat toteutuvat lapsen arjessa. Huoltajalla on mahdollisuus perustella vastauksia.

− Uutta toimintakaudella on myös varhaiskasvatuksen arviointiryhmän jalkautuminen päiväkotiryhmiin. Ryhmä seuraa päivän ajan lapsiryhmien toimintaa ja haastattelee huoltajia lapsen tuonti- ja hakutilanteissa, Päivi Koivisto jatkaa.

Teksti: Minna Hakkarainen

Asiasanat: