Lisätietoa kaavoituksesta

Palvelupiste Hannikainen p. 014 266 0108 palvelupistehannikainen@jkl.fi, Hannikaisenkatu 17

Kaavoitus www.jyvaskyla.fi/kaavoitus
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@jkl.fi

 • Virva Hannula, p. 014 266 7626
 • Pirjo Heinänen, p. 014 266 5033
 • Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034
 • Ilona Leikas, p. 014 266 8744
 • Henriikka Lonka, p. 014 266 8654
 • Nana Pentti, p. 014 266 5043
 • Mari Raekallio, p. 014 266 5047
 • Vesa Rajaniemi, p. 014 266 5048
 • Leena Rossi, p. 014 266 5050
 • Jussi Sievänen, p. 014 266 5053
 • Arto Sipinen, p. 014 266 5062
 • Tuija Solin, p. 014 266 505
 • Leila Strömberg, p. 014 266 5055
 • Reijo Teivaistenaho, p. 014 266 5057
 • Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060

Vireille tulleiden kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Palvelupiste Hannikaisessa, kaavan suunnittelijalta ja internetistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selostetaan kaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä kaavoituksen suunniteltu aikataulu.

Nähtävillä olevat asemakaavat pidetään nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 1. kerros, jotta osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiaan. Kaavaluonnoksesta mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon PL 193, 40101 JKL tai sähköpostiin kirjaamo@jyvaskyla.fi. Lisätietoja asemakaavoista löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla.

Vireille tulleet

Seppälässä: Vasarakatu 5–7:n asemakaavan muutos on tullut vireille. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen. (RT)

Seppälässä: Alasinkatu 1:n ja Miilukatu 2:n asemakaavan muutos on tullut vireille. Kaavan tarkoituksena on monipuolistaa alueen käyttötarkoitusta mahdollistamalla muun muassa liike- ja toimistorakentaminen kortteliin. (HL)

Käsittelyssä olevat

Keskustassa: Älylän asemakaavan muutosluonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 11.8. Asemakaavan muutosluonnos etenee seuraavaksi nähtäville. (VH)

Keskustassa: Kalevankatu 8:n ja 10:n asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 14.8. asti (MH)

Keskustassa: Ilmarisenkatu 16:n asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 14.8. asti. (MH)

Keskustassa: Heikinkatu 4:n asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 31.7. asti. (VH)

Keskustassa: Hannikaisenkatu 11–13:n asemakaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyn aikana. (MR)

Kankaanaukion asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 14.8. asti. (PH)

Kypärämäessä: Kypärätie 4:n asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. (HL)

Halssilassa: Kammintie 4:n asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 31.7. asti. (HL)

Kuokkalassa: Kuokkalan Kalonin asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 31.7. asti. (MH)

Kuokkalassa: Pohjanlammen päiväkodin ja virkistysalueen asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 31.7. asti (MH)

Vaajakoskella: Väkkärätien asemakaavan muutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyssä 11.8. (TS)

Vaajakoskella: Harjutien pohjoisosan asemakaavan muutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyssä 11.8. (MR)

Vaajakoskella: Kaunisharjun Koskenniskantie 10:n ja 22:n asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 13.7. asti. (NP)

Säynätsalossa: sataman yritysalueen asemakaavaluonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 11.8. Asemakaavaluonnos etenee seuraavaksi nähtäville. (JS)

Voimaan tulleet

Nisulassa: Kisakatu 13–15:n asemakaavan muutos on tullut voimaan 18.6. (HL)

Korteniityntien asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.7. (PH)

Kuokkalassa: Suuruspään asemakaavamuutos- ja laajennus on tullut voimaan 3.7. (MR)

Kuokkalassa: Hämeenpohjantien yritysalueen asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.7. (TS)

Palokassa: Norolan asemakaava on tullut voimaan 30.6. (MH)

Matinmäentie 196:n asemakaavan muutos on tullut voimaan 26.6. (RT)

Asiasanat: