Lautakunta muun muassa antoi lausunnon Tilapalvelun talonrakennusinvestointiohjelmasta vuosille 2021-2025 ja hyväksyi Gradian oppilaspaikkasopimuksen vuodelle 2021.

Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa Tilapalvelun talonrakennusinvestointiohjelmasta vuosille 2021-2025

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tilapalvelun talonrakennusinvestoinneista vuosille 2021-2025. Investointiohjelmaan sisältyy useita kulttuuri- ja liikuntakohteita. 7,1 miljoonan euron Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja nivelosan laajennuksen suunnittelu on alkanut ja peruskorjaus ja rakentaminen aloitetaan alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2021, rakennuskustannukset jakautuva vuosille 2021-2022. Myös 9,3 miljoonan euron AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on alkanut, ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa 2021 ja kustannukset jakautuvat vuosille 2020-2022. 
 
Listalla on myös edelleen varauksena 11,4 miljoonaa euroa Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskushankkeelle vuosille 2022-2023. Lyseorakennusta ja mahdollista museo- ja kulttuurikeskusta on käsitelty vaihtoehtoisilla ratkaisuilla osana Jyväskylän Sydän -hanketta. Lyseorakennuksen jatkovalmistelu edellyttää kulttuurihankkeiden kokonaisvaltaista käsittelyä ja päätöksentekoa Jyväskylän Sydän -loppuraportin yhteydessä.
 
Muita myöhemmin toteutettavaksi aiottuja kulttuurikohteita listalla ovat teatterin peruskorjaus, 18 miljoonaa euroa, jonka suunnittelulle on kaavailtu rahoitus vuodesta 2023 alkaen, kaupunginkirjaston peruskorjaus, 26 miljoonaa euroa, vuodesta 2024 alkaen sekä museoiden kokoelmakeskuksen lisätilat, 13 miljoonaa euroa, vuodesta 2024 alkaen. 
 

Gradian oppilaspaikkasopimukseen pieni korotus

Jyväskylän kaupungin ja Gradian välillä on vuosittain uudistettava oppilaspaikkasopimus musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lautakunta hyväksyi Gradian kanssa tehtäväksi 507 000 euron arvoisen sopimuksen vuodelle 2021. Summaa on 17 000 euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, mutta tätä ennen rahoitus on vähentynyt kahdeksassa vuodessa 61 000 euroa. 
 
Gradia oli toivonut sopimuksen perusperiaatteen muutosta niin, että summa seuraisi valtionosuutta. Sopimus noudattaa tätä mallia, kuitenkin niin, että Jyväskylän kaupunki asettaa välyksen, jossa oppilaspaikkasopimus voi liikkua. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaspaikkasopimuksen summa voi elää myös alaspäin välyksessä, mikäli valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä laskee.
 

Kokouksen muut asiat

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsi Jyväskylän kaupungin edustajaksi Päijänteen virkistysalueyhdistyksen vuosikokoukseen Mikko Pajunen ja Kansalaisopistojen liitto ry:n liittokokoukseen rehtori Mikko Saikkosen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 20.8. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikunta....

 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
•    kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
•    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033