Jyväskylässä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri on maksutonta toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella.

Pienituloisten perheiden osalta toimintamaksu puolitetaan. Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Jälkkäri-maksun puolittamista voi hakea, jos perheen yhteenlasketut bruttotulot eivät ylitä perheen koon mukaisesti määriteltyjä enimmäisbruttotuloja. 

Maksun puolittamiseen oikeuttavat bruttotulorajat / kuukausi 1.8.2020 alkaen 

2 hengen perheessä tuloraja on 2136 euroa  
3 hengen perheessä tuloraja on 2756 euroa  
4 hengen perheessä tuloraja on 3129 euroa  
5 hengen perheessä tuloraja on 3502 euroa  
6 hengen perheessä tuloraja on 3874 euroa  

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 144 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista, jonka vuoksi tulorekisteriä ei voida käyttää tulojen tarkastamiseen. Tulotiedot on toimitettava Jälkkärin maksuhuojennusta käsittelevälle asiakasmaksusihteerille. 

Maksualennusta tai maksusta vapautumista haetaan erillisellä hakemuksella. 
Hakemus maksualennukseen perheen tulojen perusteella  
Tuloselvityslomake, jos huoltaja on yrittäjä 

Hakemukset, tuloselvitykset liitteineen ja toimeentulotukipäätökset toimitetaan osoitteeseen: Jyväskylän kaupunki, palveluohjausyksikkö, Väinönkatu 1B 4. krs, 40100 Jyväskylä. Toimisto avoinna ma, ti ja to klo 9-12 ja ke klo 12-15. Ulko-oven vieressä on postilaatikko, jonne voi jättää hakemukset toimiston aukioloajan ulkopuolella. 

Jos maksupäätös ei ehdi hakemuksen jättämisen kuukaudesta perittävään toimintamaksuun, hyvitetään alennus seuraavien maksujen yhteydessä. Jälkkäri-lasku lähetetään sille huoltajalle, jolle maksupäätös tehdään ja jonka luona jälkkäriläinen on kirjoilla. Laskua ei voi jakaa huoltajien kesken. 

Perheellä on mahdollisuus hakea myös Jälkkäri-maksusta vapauttamista niiltä kuukausilta, joilta perhe saa toimeentulotukea. Vapautusta voidaan myöntää myös lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltavan lausunnon perusteella. Vanhemmat toimittavat tuloselvityshakemuksen palveluohjausyksikköön ja lastensuojelu/sosiaalityöntekijä toimittaa oman lausunnon erikseen. 

Maksualennus tai maksusta vapauttaminen ei koske koulujen loma-aikojen toimintaa. Jälkkärin maksualennuksesta ja vapauttamisesta on päätetty Jyväskylän sivistyslautakunnassa 26.5.2020. 

Lisätietoja: 
asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen, palveluohjausyksikkö  
puh. 014 266 8706 (asiakasvastaanotto ma-ke).