Lukuvuoden 2020-2021 käynnistymisen myötä myös Jyväskylän opiskeluhuollon palvelut palaavat lähityöhön perusopetuksen kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.  Kuraattorit, koulupsykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat tavoittaa normaaleina koulu- ja oppilaitoskohtaisina puhelinaikoina.

Esi- ja perusopetuksen puhelinaika on ti ja to 10-11 ja toisen asteen puhelinaika ma-pe klo 12-12.30. Yksilövastaanottotyö hoidetaan lähitapaamisina. Vastaanotolle tullaan vain terveenä ja tapaamisessa huomioidaan turvavälit sekä hyvät hygieniakäytänteet. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, toteutetaan tapaaminen etäyhteyksillä. Perhetapaamiset, verkostotapaamiset ja muut koululla ja oppilaitoksilla järjestettävät monialaiset palaverit voidaan pitää joko paikan päällä oppilaitoksella turvallisuusnäkökulmat huomioiden tai tarvittaessa etäyhteyksillä.    

Yhteyttä opiskeluhuoltoon toivotaan otettavan matalalla kynnyksellä. Opiskeluhuollon palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.
 
-Odotamme kouluilla ja oppilaitoksilla kesälomilta palaavia oppilaita. Autamme osaltamme henkilökuntaa tunnistamaan ne oppilaat, joiden monialaisen tuen tarve on lisääntynyt kevään etäopetusjakson sekä kesäloman aikana, sanoo palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi oppilas- ja opiskeluhuollon palveluista. 

Opiskeluhuolto auttaa, jos koulunkäynti ei suju tai oppiminen tuntuu vaikealta  

Kuraattorit, koulupsykologit, ja oppilashuollon psykiatriset sairaanhoitajat ovat oppilaiden tukena ja apuna, jos koulunkäynti ei suju tai oppiminen tuntuu vaikealta. Kuraattoriin voi olla yhteydessä, jos oppilaan kaveri- tai perhesuhteissa on huolia tai yksinäisyyttä, koulunkäynti ei suju, poissaoloja kertyy paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin. Koulupsykologi auttaa mielialaan, käyttäytymiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja suunnittelee tukitoimia yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa. Oppilashuollon psykiatriset sairaanhoitajat auttavat 11–18 -vuotiaita nuoria päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Lisätietoja:  
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut, puh. 014 266 1803