Ensimmäisinä päivinä kerrataan "uuden normaalin" kouluarjen käytänteitä. Kouluun tullaan vain terveinä, pidetään turvavälejä ja ylläpidetään hyviä hygenieniakäytänteitä.

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen koulujen lukuvuosi käynnistyy keskiviikkona 12. elokuuta.  Reilut 12 500 oppilasta palaa kesälomilta takaisin kouluille lähiopetukseen.  Kaksi ensimmäistä koulupäivää on varattu kouluilla “uuden normaalin” käytäntöjen opetteluun ja harjoitteluun sekä ryhmäytymiseen. Moni käytännöistä on tuttu jo toukokuulta, kun kouluihin palattiin pariksi viikoksi pitkän etäopetusjakson jälkeen.  

Opettajat käyvät yleiset ohjeistukset sekä omalle koululle räätälöidyt käytännöt läpi jo maanantaina ja tiistaina omissa koulutuspäivissään. Näin oppilaiden ja henkilökunnan paluu koulutyöhön sujuu kaikkien turvallisuus huomioiden.   

Lukuvuoden aloituksen suunnittelussa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivitetyt ohjeet. Ohjeet on sovitettu kunkin koulun arjen käytäntöihin. Koulun käytännöistä tiedotetaan tarkemmin huoltajille suoraan Wilma-viestein.   
 
Jyväskylän kaupunki ja perusopetuspalvelut seuraavat mahdollisia uusia valtakunnallisia linjauksia päivittäin ja tarvittaessa koulujen ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitetään tilanteen mukaisesti. Lisätietoja löytyy Jyväskylän kaupungin koronatieto ja -ohjeistuksista, josta pääsee myös perusopetuksen omiin ohjeisiin.  

Kouluun tullaan vain terveenä 

Jos oppilaalla tai aikuisella on sairastumiseen viittaavia oireita, ei kouluun saa tulla. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, siirretään hänet välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan kotiin noutavaa huoltajaa.   

Riskiryhmään kuuluvien lasten lähiopetukseen osallistuminen arvioidaan erikseen hoitavan lääkärin kanssa. Lapsen opetusjärjestelyistä sovitaan tämän jälkeen koulun kanssa erikseen.   

Opetus järjestetään hyvä hygienia ja turvavälit huomioiden mahdollisimman normaalisti

Koulut järjestävät opetusta normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti. Ryhmien välisiä tarpeettomia lähikontakteja vältetään. 1.-6. luokkien opetusryhmät pyritään pitämään omina ryhminään ja mahdollisuuksien mukaan toisistaan erillään. Opetusryhmät voivat olla kuitenkin sekaryhmiä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista esimerkiksi taito- ja taideaineiden ja valinnaisaineiden opetuksessa.  Perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. luokkien oppilaat opiskelevat tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan. Välitunneille ja ruokailuun siirrytään porrastetusti ryhmittäin.  Koulukuljetukset järjestetään normaaliin tapaan yleisiä hygieniasääntöjä noudattaen. 

Tämän hetkisten ohjeistusten mukaisesti leirikouluja ei edelleenkään tehdä, eikä kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin osallistuta. Myös muut vierailuretket ja tutustumiskäynnit rajataan minimiin.  Niitä voi kuitenkin tehdä, jos se on opetuksen kannalta välttämätöntä. Koululaisten TET-työelämään tutustumisien järjestelyt voidaan kuitenkin aloittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden.  

Kouluarjen ulkopuolelta tulevien ihmisten liikkumista kouluilla rajoitetaan edelleen ja etätapaamisia vanhempien kanssa suositaan. Jos tapaamisia vanhempien kanssa, tai muita kokoontumisia, kuten vanhempainiltoja järjestetään, täytyy näissä huomioida koulutilojen hygienia- ja turvavälikäytänteet. 

Hygieniakäytäntöjen juurruttamiseen panostetaan 

Kouluissa opastetaan lapsia noudattamaan hyviä hygieniakäytänteitä. Käsien pesu sekä oikea yskimistekniikka muistutellaan mieliin heti lukuvuoden alkuun tehostetusti. Hyvää hygieniaa ylläpidetään tehostetulla käsienpesulla ja ohjaamalla lapsia yskimään hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Ensimmäisinä koulupäivinä oppilaiden kanssa keskustellaan myös korona-ajan kokemuksista kevään ja kesän ajalta. Koulun tilojen ja opetusvälineiden puhdistuksesta huolehditaan tehostetusti. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri käynnistyy normaalisti kaikissa toimipisteissä ja toiminnassa huomioidaan kouluarjen mukaisesti koronaepidemia-ajan käytänteet.  

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Sami Lahti, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4985 
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4984