Varhaiskasvatusjärjestelyt toteutetaan valtakunnallisten koronaepidemia-ajan ohjeiden mukaisesti, jotta voidaan tarjota lapsille ja henkilökunnalle turvallinen arki.  

Jyväskylän varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2020-2021 käynnistyi maanantaina 3.8. Avoinna ovat kaikki Jyväskylän kunnalliset päiväkodit. Esiopetus alkaa keskiviikkona 12.8. ja lasten kerhot ja perhekerhot syyskuun alussa.

Uuteen varhaiskasvatuspaikkaan tutustumiset onnistuvat  

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, on lapsella ja huoltajilla mahdollisuus käydä tutustumassa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan Hyvä alku -käytänteiden mukaisesti. Huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa päiväkodin sisätiloihin väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Tutustumiskäynnit sovitaan päiväkodin kanssa etukäteen, jotta vierailujen porrastaminen onnistuu ja tutustujamäärät pysyvät pieninä. 

Varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä 

Päiväkotiin, esiopetukseen tai kerhoihin tullaan vain terveenä. Jos lapsi on nuhainen, mutta oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkkeen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. 

Lapsiryhmien toimintaa porrastetaan ja ylläpidetään hyviä hygieniakäytänteitä 

Päiväkodeissa vältetään lapsen iän ja kehitystason mukaan tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa toisiin. Toimitaan pienissä ryhmissä, ryhmien toimintaa ja ruokailua porrastetaan sekä päivän aikana hyödynnetään päiväkodin sisätiloja, piha-aluetta ja lähimaastoa monipuolisesti. Hyviä hygieniakäytänteitä ylläpidetään tehostetulla käsienpesulla ja ohjaamalla lapsia yskimään hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Päiväkodin tilojen ja leikkivälineiden puhdistuksesta huolehditaan tehostetusti. Lapselle tärkeän lelun saa tuoda päiväkotiin ja viedä se hoitopäivän jälkeen kotiin.  

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269 

Varhaiskasvatuksen varautuminen koronavirukseen