Jyväskylän kansalaisopisto on uudistanut syksyn tullen graafisen ilmeensä. Samalla uudistui opiston kurssitarjontaa esittelevä opintoesite. Uutta esitettä ei jaella enää jatkossa koteihin, vaan sen voi noutaa itselleen jakelupisteistä, kuten kuntien kirjastoista. Lista jakelupisteistä ja linkki esitteen näköisversioon löytyvät opiston verkkosivuilta.

Jyväskylän kansalaisopiston kurssitarjontaan on voinut tutustua heinäkuusta lähtien verkossa osoitteessa www.opistopalvelut.fi/jyvaskyla.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa aineryhmittäin porrastettuna maanantaina 17.8. kello 16 ja jatkuu niin kauan, kun kursseilla on tilaa. Kursseille voi ilmoittautua verkossa, puhelimitse tai vierailemalla opiston neuvonnassa sen aukioloaikoina.

Lista jakelupisteistä.

Syksyn opinnot järjestetään turvallisesti

Jyväskylän kansalaisopiston syyslukukauden ilmoittautuminen alkaa maanantaina 17.8. – mutta ennen sitä monen mieltä askarruttavat kysymykset syksyn kurssien järjestämisestä.

Syksyn kurssit aloitetaan suunnitelmien mukaan lähiopetuksena, mutta tilanteen muuttuessa on mahdollista, että osa kursseista siirtyy verkkomuotoisiksi.

Uuteen kurssiesitteeseen ja opintoportaaliin kurssien verkkokuvauksiin on lisätty merkintä, mikäli kurssi voidaan varmasti tilanteen niin vaatiessa siirtää verkko-opetukseen. Muidenkin kurssien kohdalla verkko-opetukseen siirtyminen saattaa olla mahdollista. 

– Tänäkin syksynä opiston tarjonnasta löytyy todella mielenkiintoisia kursseja, joihin kannattaa ilmoittautua. Olemme varautuneet erilaisiin tilanteisiin ja järjestämme opetuksemme niin, että opiskelijoidemme turvallisuus ei vaarantuisi, kertoo rehtori Mikko Saikkonen. – Viime kevään tilanteesta opittiin paljon. 

Mikäli kursseja jouduttaisiin syksyllä perumaan, riippuu kurssimaksujen korvaaminen kurssin vaiheesta. Jos kurssi ei ole vielä ennättänyt alkaa, palautetaan kurssimaksu osallistujalle kokonaisuudessaan. Muutoksista opetukseen tullaan aina ilmoittamaan osallistujille tekstiviestillä.

Kansalaisopiston kursseilla tullaan kiinnittämään erityistä huomiota lähiopetuksen järjestämiseen turvallisesti. Tarvittaessa kurssien ryhmäkokoja pienennetään ja opetustiloissa huolehditaan riittävistä turvaväleistä. Opisto pyytää myös kaikkia kursseille ja tapahtumiin osallistuvia huolehtimaan käsihygieniasta ja välttämään paikalle saapumista sairaana tai hengitysoireisena.