Keski-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät hakivat laajassa yhteistyössä valtionavustuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Keski-Suomelle tänään 9 miljoonan euron rahoituksen.

- Myönnetty rahoitus on todella positiivinen yllätys ja mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen laajasti maakunnassamme. Hankkeiden painopisteenä on muun muassa hoitoonpääsyn parantaminen ja jonojen purkaminen. Rahoituksella edistetään myös potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa, hankehallinnoijana toimivan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo iloitsee.   

Uudistamistyössä keskitytään arjesta nouseviin nykyhaasteisiin. 

- Hakemukset valmisteltiin kaikkien Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajien yhteistyönä. Hankkeiden perustaksi nostettiin arjesta yhteisesti tunnistetut ongelmat, joihin Keski-Suomessa on tartuttava perustason palveluiden vahvistamiseksi ja sähköisen asioinnin kehittämiseksi, Kallimo kuvaa. 

Myönnetty rahoitus jakautuu Keski-Suomessa kahteen kokonaisuuteen 

Alun perin haettu valtionavustus kahdelle erilliselle hankkeelle oli hieman yli 13 miljoonaa euroa. Vaikka rahoitus jakautuu kahteen hankkeeseen, molemmilla hankkeilla tähdätään yhteneväisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen hallitusohjelman kirjauksien mukaisesti. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeella, jolle myönnettiin noin 3,6 miljoonan euron rahoitus, kehitetään Keski-Suomen nykyisistä terveyskeskuksista laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, josta maakunnan asukas saa palvelunsa sujuvasti. Konkreettisia toimenpiteitä on vastaanottotoiminnan kehittäminen hoitoonpääsyn parantamiseksi, jonojen purku mm. etäpalveluiden avulla, yhteisesti määritellyt palvelu- ja hoitoketjut mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä eri ammattilaisten yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. 

Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022. Mukana ovat kaikki Keski-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät. Keski-Suomen hakema valtionavustus myönnettiin hankkeelle täysimäärisenä. 

Keski-Suomen sote-rakennehankkeella, jolle myönnettiin noin 5,4 miljoonan euron rahoitus, vahvistetaan maakunnan sote-toimijoiden yhteistyötä, määritellään ja yhtenäistään palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen liittyviä toimintamalleja. Pääpainona on erilaisten teknologisten ratkaisujen ja maakunnassa käyttöönotettavan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen. Hankkeessa aloitetaan myös ministeriön päätöksen mukaisesti valmistelut maakunnan perustamiseksi. 

Rakenneuudistuksen valmistelua toteutetaan vuosina 2020–2021. Mukana ovat kaikki Luhankaa lukuun ottamatta kaikki Keski-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät. Keski-Suomen hakema valtionavustus hankkeelle oli lähes 10 miljoonaa euroa.

Projektityöntekijöiden rekrytoinnit tarkentuvat rahoituspäätösten myötä

Hankkeisiin haettiin kevään aikana yli kahtakymmentä työntekijää. Tehtäviin saatiin lähes 300 hakemusta. Hakemukset on käsitelty eri kuntien edustajien haastatteluryhmässä ja osa haastatteluista on jo suoritettu. 

Valtionavustuksen pienennyttyä Keski-Suomen alun perin hakemasta 13 miljoonasta noin 9 miljoonaan euroon, hankkeen työntekijöiden määrää joudutaan vielä tarkentamaan ja tehtäväjakoa peilaamaan rahoituspäätöksen lopullisiin sisältöihin. Rekrytointiprosessi viedään maaliin kesän ja alkusyksyn aikana ja valinnoista tiedotetaan heti valintojen tarkennuttua. 

Ministeriön tiedote valtionavustuksista löytyy STM:n verkkosivuilta. 

Lisätietoja: Hankehallinnoijan edustaja, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen sisällöt: Muuramen palvelujohtaja Simo Oksanen, p. 040 552 1263
Rakennehankkeen sisällöt: Saarikan SoTe-kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola, p. 044 4598 561 ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin digijohtaja Jari Porrasmaa, p. 044 307 1561
 

Asiasanat: