Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian muodostamaa EduFutura Jyväskylä -yhteistyötä on vahvistettu opetusyhteistyön verkostosopimuksella. Syyslukukaudesta 2020 alkaen opiskelijoille avautuu ristiinopiskelumahdollisuus kaikkien EduFutura-oppilaitosten välillä.

EduFutura Jyväskylän malli on uniikki; korkea-aste ja toinen aste yhdessä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Muualla Suomessa yhteistyötä tehdään pääasiassa korkeakoulujen välillä. EduFutura-yhteisö vahvistaa myös Jyväskylän asemaa vetovoimaisena opiskelukaupunkina.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmiin on avattu opintojaksoja korkeakoulujen väliseen ristiinopiskeluun sekä suunniteltu opintojaksoja erityisesti toisen asteen opiskelijoille. Yhteistyötä on tehty myös ammattiin opiskelevien korkeakoulupolkuopinnoissa. Gradian ammattiopiskelijat voivat tehdä vähintään 30 opintopistettä AMK-opintoja, sisällyttää ne osaksi ammatillista perustutkintoaan ja hakea erikoishaun kautta JAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjonta on koottu verkkosivuille opintotarjottimelle www.edufutura.fi/opintotarjotin. Tällä hetkellä opintotarjottimella on yli 150 eri oppilaitosten tarjoamaa opintojaksoa. Erityisen vahvaa tarjonta on EduFuturan kärkialoilla:

  •     Oppimisen uudistaminen
  •     Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta
  •     Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen
  •     Suomalainen musiikkikampus
  •     ICT ja sovellettu kyberturvallisuus
  •     Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous
  •     Koulutusvienti

Ristiinopiskelulla vahvistetaan opiskelijoiden osaamisen laajentamista ja työelämätaitoja sekä luodaan toisen asteen opiskelijoille sujuvia siirtymiä korkeakouluopintoihin. Opinnot hyväksiluetaan EduFutura-oppilaitosten välillä, eikä aiemmin hankittua osaamista tarvitse opiskella uudelleen.

Lue koko uutinen EduFuturan sivuilta