Perheiden palautetta hyödynnetään loma-aikojen varhaiskasvatusjärjestelyjen kehittämisessä.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut pyytää ajalla 22.6.-31.7.2020 palautetta perheiltä kesäajan varhaiskasvatusjärjestelyistä. Perheet arvioivat, miten tiedottaminen kesän järjestelyistä sujui, kuinka lapsi otettiin vastaan päiväkodilla, oliko kesätoiminta laadukasta ja miten vuorovaikutus henkilöstön kanssa onnistui. Koronapandemia toi kesätoimintakauden järjestelyihin erityisjärjestelyjä. Kyselyllä kartoitetaan, kuinka perheet kokivat päiväkodin korona-ajan järjestelyjen (pienryhmät, hygienia) onnistuneen ja toivatko lapsen turvallisin mielin päiväkotiin.  

Perheiden palautetta hyödynnetään loma-aikojen varhaiskasvatusjärjestelyjen kehittämisessä. Perheet ovat saaneet linkin kyselyyn Tieto Edu -järjestelmän kautta.  

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269