Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien risteykseen rakennetaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Rakennustyöt aloitetaan Rautpohjankadun työnaikaisen kiertotien rakentamisella ja ajoneuvoliikenne siirretään kiertotielle. Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee kiertotiejärjestelyjä.

Alueen liito-oravaliikenteen sujuvuuden takaamiseksi kaupunki pystyttää työmaa-alueelle liito-oraville tarkoitettuja hyppypuita, joita siirretään töiden etenemisen mukaan.

Hyppypuina käytetään katualueelta työmaa-aikaisen kiertotien alta kaadettavia puunrunkoja, jotka tarjoavat liito-oravalle yleisemmin käytettyä valaisinpylvästä paremman pidon. Toimenpiteet eivät ulotu suojelualueelle. Hyppypuut tulevat säilymään alueella vielä rakennustyömaan valmistuttua niin pitkään, kunnes uusi istutettu puusto on kasvanut tarpeeksi isoksi liito-oravaliikenteen tarpeisiin.

Hyppypuiksi sijoitetaan kolme puunrunkoa ja niitä siirretään työmaan edetessä liito-oravaliikenteen näkökulmasta oleellisiin paikkoihin. Tällä tavoin liito-oravien liitomatka pysyy kohtuullisena. Lähtökohtana on, että nämäkin liikennejärjestelyt hoidetaan hyvin.

Liito-oravan liikkuminen kaupunkiympäristössä

Liito-oravat liikkuvat yleensä hämärän aikaan. Ne voivat liitää ilmassa pitkiäkin matkoja. Kahden puun välinen liito voi olla hyvinkin pituudeltaan 20-40 metriä, ja vielä tätäkin pidempiä liitoja on havaittu. Liitäessään liito-orava levittää molemmat jalkansa ja kannusrustonsa, jolloin liitopoimu laajentaa sen kantavaa pintaa. Myös sen litteä häntä auttaa liidossa. 

Alikulkukäytävän työmaa-alue katkaisee liito-oravan tunnistetun puustoisen kulkuyhteyden Hippoksen ja Sairaalanmäen välillä. Liito-oravan kulkuyhteyksien turvaaminen mahdollistaa esimerkiksi myöhemmin kesällä omaa elinpiiriään etsivien poikasten liikkumisen alueelta toiselle. Liito-oravat liikkuvat alueelta toiselle myös etsiessään ravintoa, uutta pesää tai keväistä parittelukumppania. Lajin kulkuyhteyksien säilyttäminen on elinympäristöjen säästämisen ohella tärkeä osa liito-oravan suojelua kaupunkialueilla.

Liito-oravan kulkuyhteydet kaupungeissa muodostuvat vaihtelevasti joko leveistä metsäisistä käytävistä tai joskus jopa yksittäisten puiden muodostamasta puurivistä. Liito-oravan kulkuyhteyksiä tunnistetaan ja turvataan asemakaavoja laadittaessa ja erilaisia hankkeita toteutettaessa.