Jyväskylän etsivä nuorisotyö sai hyvää palautetta valtakunnallisessa sosiaalisen vahvistuksen Sovari-mittauksessa.  Etsivän nuorisotyön asiakkaat vastasivat vuoden 2019 aikana toteutettuun palautekyselyyn etsivän nuorisotyön tapaamisen yhteydessä tai tapaamisen jälkeen.

Lisätietoja: 
Etsivän nuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki, Jyväskylän nuorisopalvelut, p. 014 266 0941

Valittavana oli pitkä tai lyhyt kysely. Koko maassa vastauksia saatiin 1510 nuorelta (1056 vastausta pitkään kyselyyn ja 454 lyhennettyyn kyselyyn). Jyväskylässä pitkään kyselyyn vastasi 54 nuorta ja lyhennettyyn 11 nuorta.     

Kyselyssä arvioitiin yhteyden saamista, luottamusta sekä avun ja tuen saamista 

Etsivän nuorisotyön asiakkaat arvioivat yhteyden saamisen helppoutta/haastavuutta etsivään nuorisotyöhön, luottamusta sekä avun ja tuen saantia. Valtaosa vastanneista nuorista on tyytyväisiä Jyväskylän etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö sai nuorilta arvosanaksi 4,6 (asteikolla 1-5) ja vastaajat suosittelivat 100 %:sti etsivää nuorisotyötä myös muille. Jyväskylän etsivän nuorisotyöntekijän saa helposti yhteyden (83 % vastaajista) ja 75 % koki, että etsivä nuorisotyöntekijä on aidosti kiinnostunut nuoren asioista. 78 % vastaajista kertoo, että voi luottamuksellisesti puhua asioistaan ja 64 % kokee palvelun kannustaneen eteenpäin. Kaiken kaikkiaan 74% vastaajista on tyytyväisiä etsivästä nuorisotyöstä samaansa tukeen. 

Kysyttäessä, missä asioissa nuori on saanut ohjausta tai tukea etsivältä nuorisotyöntekijältä, vastaa 83 % saaneensa keskustelutukea. Tämä kertoo etsivän nuorisotyön lähtökohdista, ensin kartoitetaan nuoren tilanne ja nuoren oma näkemys avun tarpeesta. Yleensä edetään pienin askelin ja annetaan asioille sekä luottamuksen syntymiselle aikaa. Nuorta autetaan niissä asioissa, missä hän itse kokee tarvitsevansa apua.

Sosiaalista vahvistumista elämänhallintaan, tavoitteellisuuteen, opiskelu- ja työelämävalmiuksiin sekä arjen asioiden hoitamiseen 

Vastaajista 97% kertoo kokeneensa sosiaalista vahvistumista etsivän nuorisotyön asiakkuuden aikana: elämänhallinnassa ja tavoitteellisuudessa, opiskelu- ja työelämävalmiuksissa sekä arjen asioiden hoitamisessa. Etsivän nuorisotyön asiakkuuden aikana tunne omaan elämään vaikuttamisesta on parantunut 69 % vastaajalla. Tulevaisuuden suunnittelun vahvistumisen koki 67 % vastaajista ja 66 %:lla virastoasioiden hoitamisen sujuu paremmin. Noin puolet nuorista arvioi, että heidän koulu- ja työelämä valmiudet sekä halu opiskella tai tehdä töitä ovat myös parantuneen etsivän nuorisotyön asiakkuuden aikana.   

-Olen saanut aivan käsittämättömän suuren avun siitä, että minulla on etsivä työntekijä matkassa. Itseäni on auttanut tosi paljon se, että asioiden hoitamiseen sekä ihan vain arjen pieniin juttuihin saa tukea ja apua. Omalle kohdalleni on vielä osunut juuri sellainen työntekijä, jonka kanssa tulen todella hyvin toimeen ja johon osaan luottaa sataprosenttisesti, kertoo Jyväskylän etsivän nuorisotyön Sovari-kyselyyn vastannut asiakas.   
Sovari on Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) ylläpitämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukema tiedontuotanto, jolla tuodaan esiin etsivän nuorisotyön asiakkaiden saamaa palvelujen laatua ja arvioidaan palvelun sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. 

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai nuorten palvelujen ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Työ perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Jyväskylässä etsivän nuorisotyön palvelua tarjoaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja Sovatek säätiö