Jyväskylän kaupunki julkaisi aiemmin keväällä visiosuunnitelman Lutakon sataman kehittymisestä tulevaisuudessa. Visiosuunnitelman pohjalta on tehty tarkempi yleissuunnitelma, joka käsittelee Lutakon sataman laitureiden sijoittumista satama-alueella. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta saa suunnitelman käsiteltäväkseen tiistaina 16. kesäkuuta. 

Lutakon sataman maan päällä olevat toiminnot ja järjestelyt noudattavat aikaisemmin laadittua yleissuunnitelmaa, eikä niihin oteta tässä yleissuunnitelmassa kantaa. Suunnitelmassa ei myöskään oteta kantaa satamankärjen saunaravintolahankkeeseen, joka etenee erillisenä hankkeena oman aikataulunsa mukaan.


Nyt lautakunnan käsittelyyn etenevässä yleissuunnitelmassa ehdotetaan kotivenesatamalaitureiden uudistamista. Yleissuunnitelman mukaan kotivenesatamalaitureita käyttäisivät ainoastaan veneilijät ja ravintolalaivat. Suunnitelmassa esitetään kotivenesatamalle myös aallonsuojausta.

Houseboateille ja saunalautoille toteutettaisiin oma lauttalaituri Kompassinrannan puolelle kierrättämällä vanhoja kotivenesatamalaitureita.

Ravintolalaivalaiturin osalta suunnitelma esittää uudistusten toteuttamista kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin olemassa olevalle ravintolalaivalaiturille jatko-osa ja toisessa toteutusvaiheessa laituria jatkettaisiin L kirjaimen muotoisesti.

Lisäksi suunnitelmassa esitetään vesijettilaiturin rakentamista nykyisen Wake boarding alueen läheisyyteen. Vesijettilaituri ehdotetaan toteutettavan siirtämällä ja uusiokäyttämällä tarpeeton laituri Vaajakoskelta.

Jos kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä yleissuunnitelman, olisi laitureita koskevat uudistukset mahdollista toteuttaa jo tämän ja ensi vuoden aikana. Työt toteutettaisiin veneilykauden ulkopuolella.

Lutakon visiosuunnitelma

Viime maaliskuussa julkaistulla Lutakon sataman visiosuunnitelmalla on luotu pitkän aikavälin suuntaviivoja satama-alueen kehittämiselle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut sataman turvallisuus, toiminnallisuus ja aktiivisuus. Visiosuunnitelma on mahdollista toteuttaa osissa, mutta toteutus vaatii aina tarkempaa toteutussuunnittelua ja kustannusarviota.

Asukkaiden ja veneilijöiden kommentteja ja toiveita on kuultu ja kerätty sekä 5.3. pidetyssä asukastilaisuudessa että digitaalisella kyselyllä kaupungin verkkosivuilla. Saadut kommentit on huomioitu sataman laitureiden sijoittelua koskevaa yleissuunnitelmaa työstettäessä.


Lisätiedot: rakennuttajapäällikkö Jari Lohi, p. 014 266 5124, jari.lohi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän Lutakko ja sataman laivalaiturit kesällä kuvattuna

 

Yleissuunnitelman havainnekuvat: Bluet/OOPEAA