Aiemmin julkaistun Lutakon sataman visiosuunnitelman pohjalta on nyt tehty tarkempi yleissuunnitelma koskien sataman laitureiden uudelleensijoittelua.

Jyväskylän kaupunki julkaisi aiemmin keväällä visiosuunnitelman Lutakon sataman kehittymisestä tulevaisuudessa. Visiosuunnitelman pohjalta on tehty tarkempi yleissuunnitelma, joka käsittelee Lutakon sataman laitureiden sijoittumista satama-alueella. Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta hyväksyi yleissuunnitelman 16. kesäkuuta. 

Lutakon sataman maan päällä olevat toiminnot ja järjestelyt noudattavat aikaisemmin laadittua yleissuunnitelmaa, eikä niihin oteta tässä yleissuunnitelmassa kantaa. Suunnitelmassa ei myöskään oteta kantaa satamankärjen saunaravintolahankkeeseen, joka etenee erillisenä hankkeena oman aikataulunsa mukaan.

Yleissuunnitelman sisältö  

havainnekuva satamasta. Puita, vettä, laivoja, nurmea, laituri

Havainnekuva yleissuunnitelmasssa ehdotetuista laiturijärjestelyistä. Kuva: Bluet/OOPEAA

Yleissuunnitelma käsittää kotivenesatamalaitureiden uudistamista.  Kotivenesatamalaitureita käyttäisivät ainoastaan veneilijät ja ravintolalaivat. Suunnitelmassa esitetään kotivenesatamalle myös aallonsuojausta.

Houseboateille ja saunalautoille toteutettaisiin oma lauttalaituri Kompassinrannan puolelle kierrättämällä vanhoja kotivenesatamalaitureita.

Ravintolalaivalaiturin osalta uudistukset toteutettaisiin kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin olemassa olevalle ravintolalaivalaiturille jatko-osa ja toisessa toteutusvaiheessa laituria jatkettaisiin L kirjaimen muotoisesti.

Lisäksi vesijettilaituri toteutettaan nykyisen Wake boarding alueen läheisyyteen. Vesijettilaituri ehdotetaan toteutettavan siirtämällä ja uusiokäyttämällä tarpeeton laituri Vaajakoskelta.

Työt toteutettaisiin veneilykauden ulkopuolella.

Lutakon visiosuunnitelma

Viime maaliskuussa julkaistulla Lutakon sataman visiosuunnitelmalla on luotu pitkän aikavälin suuntaviivoja satama-alueen kehittämiselle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut sataman turvallisuus, toiminnallisuus ja aktiivisuus. Visiosuunnitelma on mahdollista toteuttaa osissa, mutta toteutus vaatii aina tarkempaa toteutussuunnittelua ja kustannusarviota.

Asukkaiden ja veneilijöiden kommentteja ja toiveita on kuultu ja kerätty sekä 5.3. pidetyssä asukastilaisuudessa että digitaalisella kyselyllä kaupungin verkkosivuilla. Saadut kommentit on huomioitu sataman laitureiden sijoittelua koskevaa yleissuunnitelmaa työstettäessä.