Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnassa ruuhka jatkuu edelleen. Rakennusvalvonta toivoo asiakkailtaan kärsivällisyyttä ja malttia käsittelyvaiheessa olevien hakemusten kyselyihin. Näin saadaan henkilöstölle työrauha ja lupakäsittelijät pystyvät keskittymään lupien käsittelyyn. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja: 

johtava rakennustarkastaja Raimo Ström, p.014 266 5204, raimo.strom[at]jyvaskyla.fi

Ruuhkatilanne johtuu osittain siitä, että vuodesta toiseen rakennusvalvontaan jätetään keväällä ja kesällä runsaasti rakennus-, toimenpide-, purku- sekä maisematyölupia. Tämän lisäksi rakennusvalvontaan tulee toimenpideilmoituksia, jotka tulee myös käsitellä. 

Viime aikoina hakemusten käsittelyajat ovat venyneet myös lisääntyneen työmäärän takia. Koronapandemiatilanne on vaikuttanut siihen, että toimenpidelupien määrä on kasvanut − on haettu lupia erilaisten piharakennusten ja terassien rakentamiseen. Lisäksi rakennusvalvonta toimii edelleen vajaalla henkilöstöllä, sillä uusien työtekijöiden löytämisessä on ollut haasteita.

Hakemuksen liitteet kuntoon

Puutteet hakemuksessa ja virheet suunnitelmissa hidastavat luvan käsittelyä. Lupakäsittelyn jouduttamiseksi hakijan tulee huolellisesti lukea sähköisessä asioinnissa olevat ohjeet ja toimia niiden mukaan. Hakemuksen liitteiden tulee olla oikein laaditut sekä niiden sisältöjen tulee olla ajantasaisia.