Ikääntyneiden omaisille tarjotaan mahdollisuutta kokeilla Onerva-omaisviestintäsovellusta. Asiakkaille maksuton kokeilu aloitetaan kolmessa asumisyksikössä.

Lisätietoa antaa:
palveluesimies Sanna Liljeroos,
puh. 014 266 2223

Onerva Hoivaviestintä Oy
toimitusjohtaja Ville Niemijärvi,
puh. 050 326 4989,
email ville[at]onervahoiva.fi

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden asumisyksiköissä tarjotaan mahdollisuutta kokeilla uutta omaisviestintäsovellusta. Onerva-omaisviestintä on matkapuhelinsovellus, jonka avulla omaiset voivat pitää yhteyttä hoitohenkilöstöön helposti ja tietoturvallisesti.  Onerva muistuttaa käyttöominaisuuksiltaan Whatsup-viestisovellusta. 

Ensimmäisinä asumisyksiköistä Jyväskylässä kokeiluun mukaan lähtevät Harjuhovin palvelutalo, Keljon pitkäaikaishoidon osasto 1 sekä Piippurannan ryhmäkodit. Sovellus on käytössä yksiköissä viimeistään heinäkuun alussa. 

Sovelluksen käyttöä laajennetaan myöhemmin muihin asumisyksiköihin, mikäli kokemukset ovat hyviä. 

Onerva-sovellus otettiin käyttöön Jyväskylän kaupungin kotihoidossa toukokuussa 2019. Kokemukset kotihoidossa ovat olleet lupaavia. Kotihoidossa omaisviestintäsovelluksen käyttäjiä on jo toista sataa. 

-Sovellus on erittäin helppokäyttöinen. Se sujuvoittaa yhteydenpitoa omaisten ja hoitohenkilöstön kesken, palveluesimies Sanna Liljeroos kuvaa Onervan hyötyjä. 

Sovelluksen avulla mukana ikäihmisen arjessa 

Viestin lähettäminen ei vie hoitajalta paljon aikaa. Viesti voi olla myös esimerkiksi yhdessä asiakkaan kanssa lähetetty valokuva arjen tapahtumista.  

Jos asiakkaan läheinen asuu kaukana, hän pääsee sovelluksen avulla osallistumaan luontevasti ikäihmisen arkeen. 

Sovelluksessa ei käsitellä asiakkaiden terveystietoja. 

Sovellus maksuton asiakkaalle kokeilun ajan 

Kokeiluun mukaan lähteneissä toimintayksiköissä esitellään asiakkaiden omaisille mahdollisuutta viestisovelluksen käyttöön. Toimintayksiköiden henkilökunta opastaa ja antaa lisätietoa asiassa. Sovelluksen käyttöönottoon tarvitaan asiakkaan suostumus. 

Alkuun sovelluksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa Jyväskylän kaupunki, eikä käyttäjiltä peritä maksua tänä vuonna. Kokeilun jälkeen ikääntyneiden palveluissa arvioidaan, onko sovelluksella ollut toivottua vaikutusta. Myös kustannusten osalta tilanne arvioidaan ensi vuonna uudelleen. 

-Omaisviestintäsovellus Onerva on ollut käytössä jo useamman vuoden. Käyttäjiä löytyy ikääntyneiden palveluista Suomen lisäksi Ruotsista, Saksasta ja Yhdysvalloista, kertoo Onerva Hoivaviestintä Oy:n toimitusjohtaja Ville Niemijärvi.