Korpilahden Vespuolelle on suunnitteilla yksityisen tahon, Etha Wind Oy:n toimesta Salolan tuulivoimapuistoksi nimetty tuulivoimahanke. Jyväskylän, Joutsan ja Luhangan kuntarajojen tuntumassa olevalle alueelle on esitetty enintään 10 voimalaa, joiden korkeus olisi noin 290 metriä. Alueen kokonaisala on noin 1000 hehtaaria ja se on yksityisessä omistuksessa. 

Lisätiedot:  

- yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 2665062, arto.sipinen@jyvaskyla.fi 

- YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen@ely-keskus.fi 

- YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja@sitowise.com  

- kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Janika Lankinen, p. 040 845 6967, janika.lankinen@sitowise.com  

- hankkeessta vastaava: Etha Wind Oy, projektipäällikkö Toni Lustila, p. 0400 257 212, toni.lustila@ethawind.com 

Kuvassa voimaloiden alustavat sijoituspaikat.

Keski-Suomen ELY-keskus on 6.4.2020 antanut päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Hanketoimija on päättänyt käynnistää YVA-menettelyn, jossa arvioidaan tuulivoimapuiston toteuttamisedellytyksiä. Kesän aikana laaditaan arviointiohjelma, jonka mukaan itse ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy tulevana syksynä. Arviointiin liittyviä selvitysten maastotöitä tehdään jo kesällä. Selvitystyötä ohjaa Keski-Suomen ELY-keskus ja sen toteuttaa Sitowise Oy. 

Selvitysalueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka ei ohjaa tuulivoimarakentamisen maankäyttöä. Tuulivoimaloiden toteuttamiseksi tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77§ mukainen tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava osayleiskaava. Konsulttina osayleiskaavan laatimisessa toimii Sitowise Oy.  

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan lain mahdollistamana yhteismenettelynä aluetta koskevan osayleiskaavan laatimisen kanssa. Tämä tarkoittaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavan kuulemiset voidaan yhteensovittaa aloitus- ja luonnosvaiheessa. Laki edellyttää, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla valmis ennen kaavaehdotuksen käsittelyä ja nähtävilläoloa. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelun palveluyksikkö toimii yhteismenettelystä vastaavana tahona. 

Lisätietoa suunnittelusta ja sen etenemisestä saatavilla eri tavoin 

Hankkeesta, sen sisällöstä ja aikataulusta löytyy ajantasaisimmat tiedot verkkosivuilta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/salolan-tuulivoimapuisto. Verkkosivuilla voi liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta on mahdollista saada tietoa hankkeen etenemisestä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Myös verkkosivut päivittyvät hankkeen edetessä. 

Alueella ja sen lähellä oleviin talouksiin sekä vapaa-ajanasuntojen omistajille tullaan lähettämään kesäkuun aikana kirje, jossa kerrotaan käynnistyvästä suunnittelusta. 

Syksyllä kaavoituksen tullessa vireille on tarkoitus järjestää kokoontumisrajoitusten niin salliessa tilaisuus, jossa voi tutustua tarkemmin suunnitelmiin sekä keskustella niistä hankkeessa mukana toimivien tahojen edustajien kanssa. Ajankohdasta tiedotetaan sen tarkentuessa.