Salolan tuulivoimapuistohankkeen valmistelutyöt etenevät. Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt asettaa tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville 9.10. – 27.11.2020.

Lisätiedot:

- kaavahankkeen verkkosivut: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/salolan-tuulivoimapuisto

- ympäristöhallinnon verkkosivut: www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA

- yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 2665062, arto.sipinen[at]jyvaskyla.fi 

- YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[at]ely-keskus.fi 

- YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA-vastaava Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[at]sitowise.com 

- Kaavakonsultti: Sitowise Oy, projektipäällikkö/kaavoittaja Janika Pesonen, p. 040 845 6967, janika.pesonen[at]sitowise.com 

- hankkeesta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. +358 405 777 568, jukka.ronnlund[at]ethawind.com 

Havainnekuva Salolan tuulivoimapuistosta. Kuva: Etha Wind Oy

Tuulivoimahankkeeseen aloitetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arvioinnin laadinta, jossa tarkastellaan hankkeen eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia laajasti. Arviointi tehdään osana kaavaprosessia YVA-lain ja maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamana yhteismenettelynä. Vaikutusten arvioinnin laadun ja riittävyyden arvioi YVA-yhteysviranomaisena Keski-Suomen ELY-keskus, ja kaavan laadinnasta ja prosessin johtamisesta vastaa Jyväskylän kaupunki.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja YVA-suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Arviointi ja kaavahanke toteutetaan samanaikaisesti kaavaluonnosvaiheen loppuun asti. Kaavaluonnosvaihe ajoittuu vuoden 2021 alkupuoliskolle.

Hanketta koskevien Jyväskylän kaupungin verkkosivujen lisäksi suunnitelma-asiakirja pidetään nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, Korpilahden lähikirjastossa, Joutsan kunnanvirastossa, Luhangan kirkonkylän Kylätalolla sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

 

Lisätietoa suunnittelusta ja sen etenemisestä saatavilla eri tavoin

 

Hankkeesta, sen sisällöstä ja aikataulusta löytyy ajantasaisimmat tiedot verkkosivuilta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/salolan-tuulivoimapuisto. Verkkosivuilla voi liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta on mahdollista saada tietoa hankkeen etenemisestä antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Myös verkkosivut päivittyvät hankkeen edetessä.

Tuulivoimapuistohankkeen kaikille avoin infotilaisuus pidetään poikkeusoloissa etäyhteyksin tiistaina 20.10.2020 klo 18 - 20. Tarkempaa tietoa kokoukseen liittymisestä saa kaavahankkeen verkkosivuilta. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmia ja niiden aikataulua, ja tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä hankkeessa toimivien tahojen edustajille.