Toimielinten kokoukset ja viranhaltijapäätökset

Jukka Hämäläinen (SDP) esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta esityslistan kohdassa 134 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 28.5. päätettyyn kohtaan 42 Sosiaali- ja terveyspalveluiden lausunto Sairaala Novan Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrasopimuksesta.
Hämäläinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että Sairaala Novan vuokrasopimus Jyväskylän avosairaanhoidon osalta tarkastellaan uudestaan.
Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Hämäläinen jätti eriävän mielipiteen.

Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimus vuosiksi 2021-2023 hyväksyttiin

Sopimuksessa sovitaan Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisestä yhteistyöstä, oikeuksista ja velvoitteista koskien FIA:n AKK:lle myöntämän rallin MM–sarjan Suomen osakilpailun ja sen virallisten oheistapahtumien järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä vuosina 2021, 2022 ja 2023. Jyväskylän kaupunki on yksi Suomen MM-rallin virallisista pääyhteistyökumppaneista ja sen kotikaupunki.

Neste Ralli on Suomessa vuosittain ajettava, kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n rallin MM-sarjan osakilpailu. Neste Rallin merkitys Jyväskylän ja alueen tunnettuudelle valtakunnallisesti ja kansainvälisesti on erittäin merkittävä ympäri vuoden. Myös Neste Rallin elinkeinovaikutukset Keski-Suomelle ovat mittavat.

Uudessa sopimuksessa 2021-2023 vuositasolla kustannusrakenteeseen ja suuruusluokkaan ei tule merkittäviä muutoksia. Kustannuksiin tehdään yksittäisiä tarkennuksia johtuen yleisestä kustannustason noususta ja kaupungin AKK:lle tarjoamien ympärivuotisten tilojen vuokrakustannusten noususta (tila vaihtunut). Kaupungin kustannus vuositasolla palveluista, alueista ja tiloista on noin 225 000 euroa, käteiskorvaus lupamaksuista 125 000 euroa ja yhdestä kaupunkierikoiskokeesta 160 000 euroa. Kaupungin yhteistyökumppanit osallistuvat rallin kustannuksiin 60 000 eurolla ja näin ollen kaupungin nettokustannus ralleista on 450 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen MM-rallin osakilpailun järjestämisestä vuosina 2021, 2022 ja 2023 sekä päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen liitteineen sekä tekemään yhteistyösopimukseen tarvittavat teknisluonteiset korjaukset/muutokset ennen allekirjoittamista.

Vastine Päijänne-Kirppiksen oikaisuvaatimukseen

Päijänne-Kirppis on jättänyt 27.5.2020 oikaisuvaatimuksen yksinyrittäjän tuen kielteiseen päätökseen.
Kaupunginhallitus päätti hylätä edellä olevin perustein Yksinyrittäjän tuen myöntämistä koskevasta päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja pysyttää elinkeinojohtajan viranhaltijapäätöksen nro 51/2020 voimassa sellaisenaan.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 12.6.2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 12.6.2020.

Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla:
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille seuraavan ohjeen valtuuston esityslistan asiakohtaan Vuoden 2021 talousarvion skenaariot sekä alijäämän kattamissuunnitelma talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022–2024 liikelaitos seututerveyskeskuksessa:
”Syksyllä 2019 hyväksytyn sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman jälkeen taloudellinen kokonaistilanne on muuttunut merkittävästi. Myös Keski-Suomen kuntien taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut rajusti.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee sopeuttaa talousarvionsa muuttuneeseen kuntatalouden tilanteeseen ja vähintään puolittaa taloussuunnitelmassaan arvioitu jäsenkuntalaskutuksen kasvu ensi vuodelle,
kuntaneuvotteluissa annetun ohjeen mukaisesti.”

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että muilta osin kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous 15.6.2019

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous pidetään 15.6.2020.
Maakuntavaltuuston esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivuilla:
http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että maakuntahallituksen ehdotukset hyväksytään.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.8.-31.12.2020

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluun liittyvä seminaari siirretään pidettäväksi 5.-6.11.2020 (torstai-perjantai).

Keskustan valtuustoryhmä ym. valtuutettujen valtuustoaloite liikunta/oleskelupuisto Säynätsaloon

Keskustan valtuustoryhmä ym. valtuutetut on tehnyt 25.11.2019 valtuustoaloitteen liikunta/oleskelupuistosta Säynätsaloon. Valtuustoaloitteen tekijät esittävät, että Säynätsaloon Alvar Aallon suunnitteleman kunnantalon läheisyyteen, puretun päiväkodin paikalle rakennetaan liikunta/oleskelupuisto paikallisille asukkaille ja vieraileville turisteille. Aloitteessa todetaan, että alueen käytölle ei tällä hetkellä ole olemassa suunnitelmia. Toteutuakseen hanke vaatii kaavamuutoksen.

Vastauksessa todetaan mm. että Säynätsalossa oleviin viher- ja virkistyspalveluihin sekä alueen asukasmäärään suhteutettuna palveluiden lisäämiselle ei ole perusteluja.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritettavat toimet riittäviksi.


Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: