Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on 11.6.2020. Kokouksessa käsitellään mm. potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvitykset vuodelta 2019. 

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa lautakunnan verkkosivuilta. 

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla.