Lisätietoja:

-erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen, p. 014 266 3070, jukka.laukkanen(at)jyvaskyla.fi

-erikoissuunnittelija Tanja Räty, p. 014 266 4241, tanja.raty(at)jyvaskyla.fi

DialogiAkatemia, Erätaukosäätiö ja valtiovaranministeriö ovat tänä keväänä koordinoineet eri puolilla Suomea järjestettyjä poikkeusajan dialogeja. Vuoropuhelujen kautta on lisätty ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Koronaviruspandemian aiheuttamana poikkeusaikana on eri elämäntilanteissa olevilla ihmisillä erilaisia murheita ja odotuksia, mutta yhteistä on ollut huolen ja toivon välille rakentuva vuoropuhelu. Dialogeja on käyty 16.4. lähtien kahden viikon välein ja keskustelut jatkuvat 9.6. asti. Keskusteluja on virtuaalisesti ollut järjestämässä monipuolinen joukko julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä yksityisiä kansalaisia. Tähän mennessä on käyty runsas 100 dialogia ja mukana on ollut yli 800 osallistujaa.

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut järjesti poikkeusajan dialogit kulttuuri- ja taidealan toimijoille (28.4.) ja vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoimijoille (12.5). Keskustelut käytiin virtuaalisesti ja osallistujia oli yhteensä 16. Keskustelujen lähtökohtana oli kysymykset, mitä asioita ihmiset ovat kokeneet merkityksellisinä näissä poikkeuksellisissa oloissa, minkälaisia huolia tämä aika on nostanut esille ja toisaalta mitkä asiat ovat vahvistaneet uskoa tulevaisuuteen.

”Se mikä tässä ajassa on ollut kiva huomata.. kulttuurin merkitys ihmisille”

Kulttuuri- ja taidealan toimijoilla huolenaiheita olivat erityisesti epävarmuus oman alan tulevaisuudesta ja taloudesta sekä läheisten terveydestä. – Keskustelussa nousi esille myös huoli siitä, milloin voidaan palata normaaliaikaan. Joillekin tämä aika on tarjonnut mahdollisuuden pysähtyä ja kirkastaa ajatuksia. Myös kulttuurin merkitys selviytymiskeinona tuli esille. Kulttuurin ja taiteen alalla on otettu uusia menetelmiä käyttöön, kuten striimaukset ja virtuaaliset näyttelyt ja niiden koettiin vahvistavan uskoa tulevaisuuteen, summaa erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen kulttuuritoimijoiden keskustelua.

”Vapaaehtoistyö tuli sen kautta, että pakko tehdä päivällä jotain, mikä sais olon tuntemaan merkitykselliseltä.”

Vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoimijat olivat huolissaan muun muassa ikäihmisistä, lapsiperheistä ja maahanmuuttajista. – Esille nousi huoli ihmisten yksinäisyydestä ja pohdinnat erilaisista selviytymiskeinoista. Toisaalta vapaaehtoistyö toi merkityksellisyyttä ja onnellisuutta ihmisten elämään. Vapaaehtoistyön kautta tuli kiitollisuus siitä, että oli mahdollisuus auttaa, Laukkanen kiteyttää vapaaehtoistoimijoiden keskustelua.

”Yhteisestä kokemuksesta vahvistui ajatus, me ollaan oikeasti samassa veneessä.”

- Keskusteluista välittyi valtakunnallisesti ja myös Jyväskylässä se kokemus, että nyt ainutlaatuisen poikkeuksellisena aikana ollaan asemasta tai elämäntilanteesta riippumatta samojen haasteiden ja ongelmien äärellä. Tämä on saanut ihmiset pohtimaan niin eriarvoisuutta kuin yhteisöllisyyttäkin. Myös ajatukset ihmisten yhteisestä kokemuksesta, samanlaisista ongelmista ja huolista, mutta toisaalta toiveikas suhtautuminen tulevaisuuteen, tulivat vuoropuheluissa esille, Jukka Laukkanen vetää yhteen keskustelujen teemoja.

Erätaukosäätiön välittämässä valtakunnallisessa poikkeusolojen dialogien koonnissa todetaan, että poikkeustila uuvuttaa ja vastuu läheisten hyvinvoinnista painaa, mutta siitä huolimatta yhteiskunta pyörii ja yksilöiden ja yhteisöjen sietokyky kehittyy. Vaikka elämään toivotaan turvallisuutta ja ennakoitavuutta ja arjen toivotaan palaavan ennalleen, niin suomalaiselle yhteiskunnalle ja koko maailmalle luonnostellaan kestävämpää tulevaisuutta.

Kaikista maassamme käydyistä keskusteluista on tuotettu joka toinen viikko laaja yhteenveto, jonka valtionvarainministeriö on välittänyt myös valtion ja kuntien hallinnoille. Yhteenvedot löytyvät täältä: https://www.eratauko.fi/poikkeusajat-muuttavat-vapauden-rajoja