Tämän päivän kieltenopiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon merkitystä. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kuulla ja oppia vieraita kieliä toiminnallisilla opetusmenetelmillä.

Ensimmäisellä luokalla vieraan kielen opiskelu alkaa äänteiden harjoittelulla. Vierasta kieltä kuunnellaan, toistetaan ja toteutellaan näkemään kirjoitettua kieltä kuuntelun lomassa.   

Äänteiden kuulemista ja tuottamista harjoitellaan muun muassa Jolly Phonicsin äänneharjoitusten avulla.

A1-kielen opiskelun opetussuunnitelma