Ensimmäiset suunnitelmavaihtoehdot kaupungin ydinkeskustaa ja Lutakkoa yhdistävästä rakentamisesta julki

Tutustu suunnitelmavaihtoehtoihin ja seuraa keskusta-asemanseudun kehittämistä

Lisätiedot:

Sarita Nordstrand
erikoissuunnittelija
Jyväskylän kaupunki
sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi
p. 014 266 2479

Jyväskylän keskustaa jakavan ratapihan ylittämiseksi on talven 2019–2020 aikana tutkittu erilaisia vaihtoehtoja. Nyt julkaistuissa kahdessa alustavassa suunnitelmavaihtoehdossa ratkaisua Jyväskylän keskustan ruutukaava-alueen ja Lutakon yhdistämiseksi on haettu sekä ratapihaa ja Rantaväylää kattavilla kansilla että uusilla kevyen liikenteen yhteyksillä.

- Haussa on ollut periaatetasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma osana alueen yleiskaavan laadintaa. Aiemmin esillä olleista vaihtoehdoista, kuten alikuluista ja koko ratapihan kattamisesta, on pyritty löytämään sellaiset vaihtoehdot, jotka ovat Jyväskylässä realistisia, kuvailee erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand suunnittelun tavoitteita.

Viheryhteyksiä radan yli ja uusia rakennuksia

Uusien, alustavien suunnitelmien kansiratkaisut sijoittuisivat Kilpisen sillan ja Messusillan väliselle alueelle. Leveyttä kansilla olisi enintään 100 metriä ja niihin voisi sijoittua niin asumista, toimisto- ja liiketilaa sekä mahdollisesti hotelli. Suunnitelmissa kansien päälle kaavailtujen rakennusten lisäksi täydennysrakentamista on esitetty myös radan varteen Hannikaisenkadun eteläpäähän sekä Matkakeskuksen ja messukeskus Paviljongin ympäristöihin. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille kulkuyhteyksiä esitetään ratapihan ylittävinä vaihtoehtoina.

Kansirakentamisella ja uusilla kulkuyhteyksillä halutaan luoda uutta, alueet yhdistävää ja viihtyisää kaupunkitilaa. Kansilla julkiset tilat voisivat olla puistomaisia tai aukiomaisia kulkuyhteyksiä. Myös kevyen liikenteen sillalle on esitetty viherrakennetta. Vaikka myös muissa kaupungeissa suunnitellaan radan ylittävää kansirakentamista, on Jyväskylän suunnittelussa kuitenkin jotain poikkeuksellista. Toteutuessaan kyseessä olisi tiettävästi myös ensimmäinen Suomessa ei pelkän radan, vaan kokonaisen tavararatapihan ylittävä kansi. Myös viherratkaisut ja viihtyisät julkiset tilat ovat lähtökohtina jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua. 

Suunnittelua tehdään yhteistyössä Väyläviraston ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa, jotka vastaavat Suomen valtion tieverkon ja rautateiden kehittämisestä ja kunnossapidosta.

Pitkäntähtäimen suunnitelmissa yhtenäinen keskusta-alue

Jyväskylän asemanseudun kehittäminen on ollut pitkään tarkastelun kohteena. Ydinkeskustan ja Lutakon yhdistämisellä halutaan edistää Jyväskylän keskustavisio 2030:n toteutumista kasvattamalla keskustan asukasmäärää sekä parantamalla tapahtumien ja matkailun toimintaedellytyksiä.

- Kokonaisuudessaan kyse on merkittävästä, pitkäntähtäimen hankkeesta. Nämä vaihtoehdot toisivat keskustaan noin 2000 uutta asukasta ja nivoisivat Lutakon puolen ja keskustan tapahtumatoimintoja paremmin yhteen. Visio ratapihan ja Rantaväylän ylittävästä kannesta loisi yhtenäistä kaupunkia aina Harjulta Jyväsjärvelle, kuvailee vaihtoehtojen mahdollisuuksia kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Julkaistavat suunnitelmavaihtoehdot ovat ensimmäinen etappi periaatetasoisen suunnitelman laadinnassa, jossa tutkitaan erityisesti kansirakentamisen ja siltojen toteuttamismahdollisuuksia sekä taloudellisesta näkökulmasta että ratapihan ja Rantaväylän toimintojen asettamien teknisten reunaehtojen näkökulmasta. Lopullinen toteuttamisselvitys valmistuu talven 2020-21 aikana. Suunnittelusta varsinaiseen toteutukseen vaaditaan vielä tämän jälkeen kuitenkin useita vuosia sekä kaupungin erillisiä päätöksiä niin tarkemman suunnittelun käynnistämisestä kuin tämän jälkeen mahdollisesti toteuttamiseen osallistumisesta.

- Jos kansirakentaminen todetaan selvityksessä mahdolliseksi ja tarkempi suunnittelu aloitetaan, voidaan toteutukseen päästä aikaisintaan tämän vuosikymmenen loppupuolella, arvioi Nordstrand.

 

Seuraa keskusta-asemanseudun kehittämistä