Lasten huoltajilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.

Varhaiskasvatuksen asiakasraati on alle kouluikäisten vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen foorumi. Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien, perhepäivähoidon, lasten kerhojen ja perhepuistojen asiakkaista koostuvassa raadissa käsitellään varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita sekä asiakkaiden palautteista nousseita teemoja. Raatiin haetaan uusia jäseniä elokuussa. Lisätietoja asiakasraadista.

Jokaisella perusopetuksen koululla on oma vanhempaintoimikunta tai –yhdistys. Vanhempien ylläpitämät toimikunnat tai –yhdistykset ovat kiinteä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua kouluyhteisön tapahtumien järjestämiseen sekä koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Yhteistyö muodostuu kunkin koulun toiminnan mukaisesti. Uusia jäseniä kysellään elokuussa. 

Lohikosken koulun Vanhemmat ry:n puheenjohtaja Henni Mustakorpi on tyytyväinen yhteistyöhön koulun kanssa. Kokouksissa vaihdetaan kuulumisia ja ideoidaan toimintaa yhdessä. Vanhemmat tulevat kuulluksi ja koemme, että toimintaamme arvostetaan.      

-Koulun tapahtumissa hankitut tulot käytetään oppilaiden hyväksi. On hankittu muun muassa oppilaille välineitä välitunneille, xylitol-pastilleja ruokailun yhteyteen ja keväällä jaetaan stipendejä, kertoo Henni Mustakorpi.   

Uusia jäseniä haetaan syyskuussa. Lisätietoja aikatauluista löytyy koulujen nettisivuilta.