Hyppää pääsisältöön

22.5.2020

Jyväskylän kaupunki valmistelee Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen siirtämistä Sairaala Novaan rakentuviin uusiin moderneihin tiloihin vuoden 2021 alussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee Sairaala Novan tilojen vuokrausta osaltaan ensi viikon kokouksessaan.
Kuva
Lääkäri katsoo potilaan korvaa terveysasemalla

Siirron taustalla ovat vuonna 2014 ja 2015 tehdyt päätökset siirtää Kuokkalan ja keskustan avosairaanhoidon palvelut Uuteen sairaalaan. Uusilla tiloilla korvataan Keskustan terveysaseman nykyiset tilat, joissa on ollut sisäilmaongelmia ja joiden peruskorjaaminen ei ole enää järkevää. Myös Kuokkalan terveysasema on elinkaarensa päässä. 

Kaikki terveyspalvelut eivät muuta asuinalueilta Sairaala Novaan. Kuokkalan asuinalueelle tulee jäämään mm. odottavien äitien sekä pienten lasten neuvolapalvelut, lapsiperheiden psykologipalvelut, kouluterveydenhuolto sekä lasten hammashoitolan palveluita. Keskustan alueelle jää mm. neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä erilaisia terapiapalveluita. 

Vuokrakustannukset noin 4 miljoonaa euroa vuodessa – vertailukelpoiset uusien tilojen rakentamisen kanssa

Kaupungin käyttöön tulevien tilojen vuokrakustannukset ovat noin 4,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannuksia ei voi verrata terveysasemien nykyvuokrien tasoon, vaan laskennassa tulee huomioida, että terveysasemien tilalle olisi tullut joka tapauksessa rakentaa uudet tilat.  

- Uuden sairaalan sisältä vuokratut tilat ovat kustannuksiltaan vertailukelpoiset tilanteeseen, jossa olisimme rakentaneet kaksi uutta terveysasemaa sekä uudet tilat kaupunginsairaalan vuodeosastopotilaiden käyttöön. Laskennassa on huomioitu myös se, että Sairaala Novan tiloissa on käytettävissä mm. röntgen- ja laboratoriopalvelut, joten moni asia voidaan hoitaa yhdellä käynnillä eikä erillisiä tilainvestointeja niidenkään osalta tarvitse tehdä, toimialajohtaja Kati Kallimo kuvaa. 

Kustannusten laskennassa on huomioitava lisäksi muu tilankäytön tehostaminen kaupungin palveluissa. Kaupunginsairaalan 100 sairaansijaa siirtyvät uuteen sairaalaan pääosin Palokan sairaalasta, jonka vapautuvat osastot muutetaan remontin jälkeen vastaamaan ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin ja Keljon vanhainkodin tiloista voidaan luopua. Kaupunginsairaalan tilat sijaitsevat jatkossa lähekkäin Sairaala Novassa ja Kyllön sairaalassa, jolloin yhteistyö tiivistyy erikoissairaanhoidon kanssa, henkilöstön hyödyntäminen mm. nopeissa sijaisuustarpeissa helpottuu ja säästöjä syntyy mm. potilaiden kuljetuksissa.

Päätökset siirroista tehtiin vuosina 2014 ja 2015

Jyväskylän kaupunki antoi 28.4.2014 kaupunginhallituksen päätöksellä ohjeet uuden sairaalan suunnitteluun. Päätöksessä linjattiin, että uuteen sairaalaan rakennetaan tilat myös Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestön avosairaanhoidon palveluille (lääkäri- ja hoitajavastaanotot) sekä kaupunginsairaalan sadalle sairaansijalle. Kaupunginhallituksen päätöksellä uuden sairaalan suunnitteluun lisättiin kaupungin tarpeisiin tulevat neliöt, jotka ovat nyt valmistumassa kaupungin käyttöön. 

Kaupunginhallituksen linjauksen myötä perusturvalautakunta teki 22.5.2014 erillisen päätöksen avosairaanhoidon palveluiden siirtämisestä uuteen sairaalaan välittömästi sen valmistuttua. Päätöksessä linjattiin, että asuinalueille jäävistä lähipalveluista tehdään vielä erilliset päätökset muuton lähestyessä. Kaupunginhallituksen linjausten ja perusturvalautakunnan siirtopäätösten pohjalta päivitettiin vuonna 2015 terveyspalveluiden palveluverkko, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2015.  

Sairaala Novan tilojen vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus kesäkuun aikana

Uuden sairaalan rakentamisen kääntyessä loppusuoralle, kaupunki valmistelee yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa lopullista vuokrasopimusta tilojen käyttöönoton osalta. Vuokrasopimus tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan valmistelemana kaupunginhallituksen päätettäväksi kesäkuussa.  

Terveyspalveluissa tehdään jo muuttovalmisteluja. Parhaillaan valmistellaan tiloihin vaadittavien työvälineiden ja kalusteiden hankintoja. Yhteistyötä tehdään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistä suunnittelua sairaanhoitopiirin kanssa on tehty tiiviisti, sillä kaupungin edustajat ovat olleet mukana uuden sairaalan suunnitteluryhmissä jo vuodesta 2015 lähtien.

Syksyllä käynnistetään kuntalaisinfot palveluista

Kaupunki valmistautuu pitämään  syksyn aikana säännöllisesti kuntalaisiltoja joko yhteisinä tilaisuuksina tai verkon kautta pidettävinä webinaareina. Tilaisuuksissa kerrotaan uuteen sairaalaan tulevista palveluista, joukkoliikenteestä, pysäköinnistä sekä palveluiden aukioloajoista. Samalla keskustellaan siitä, mitä palveluita alueilla järjestetään jatkossakin lähipalveluna, missä palvelut sijaitsevat, miten voidaan toteuttaa liikkuvana palveluna tai digitaalisina vastaanottoina. Myös muuta viestintää muuttojen osalta tiivistetään. 

Kuntalaisiltojen tarkat päivämäärät ja paikat tiedotetaan kaupungin terveyspalveluiden toimesta, kunhan järjestelyt korona-aikana selkeytyvät. 

Lautakunnan esityslista on luettavissa lautakunnan verkkosivuilta.  

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
Avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen, p. 050 520 9868
Kaupunginsairaalan palvelujohtaja Kati Seppänen, p. 050 368 0240
Perheiden ennalta ehkäisevien palveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245