Lähes 50 vapaaehtoista talkooryhmää keräsi roskia eri puolilla Jyväskylää, vaikka Jyväskylän kaupunki ei tänä keväänä järjestänytkään perinteisiä siivoustalkoita vallitsevan poikkeustilan vuoksi.

Kaupunki kuitenkin nouti asukkaiden keräämät roskat Mustankorkealle, joka tuki tempausta ottamalla ne maksutta vastaan. Roskaa kertyi kaikkiaan noin viisi kuorma-autokuormallista. Suuri kiitos vapaaehtoisille roskien kerääjille!

-Lähiympäristön siivous on asukkaille tärkeää, ja aloite tämän kevään roskien keräyksestä tuli heiltä. Ryhmiä osallistui lähes saman verran kuin aiempinakin vuosina, vaikka talkoita ei varsinaisesti järjestettykään, sanoo Jyväskylän kaupungin ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo.

Jyväskylän kaupunki on jo vuosien ajan järjestänyt koko kaupungin siivoustalkoot toukokuun alussa, ja talkoisiin on osallistunut asukkaiden lisäksi myös koulut. Tänä vuonna talkoita ei poikkeusolojen vuoksi järjestetty.


Lisätiedot:
koordinaattori Paula Wilkman, p. 0400 361 365, paula.wilkman[at]jyvaskyla.fi, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry
ylläpitohortonomi Tarja Ylitalo, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 5151, tarja.ylitalo[at]jyvaskyla.fi