Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö, liikuntapäällikkö oto. Anna-Leena Sahindal
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi

Seurakehittäjä Laura Härkönen, Keski-Suomen Liikunta ry.
p. 050 339 0459, laura.harkonen[a]kesli.fi

Jyväskylän kaupunki on saanut hankerahoitusta Seurat GO! – kehittämistyöllä seuratyö jaloilleen nimiselle hankkeelle paikallisten urheiluseurojen tukitoimintojen kehittämiseksi. Rahoittaja on Keski-Suomen liitto ja hankkeen toteutusaika 1.5.2020–30.4.2021. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Keski-Suomen Liikunta ry. Hankesumma on 24 375 euroa.

Seurat GO! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ammattimaisesti toimivien keskisuomalaisten urheiluseurojen kykyä kehittää taloutta, toimintoja sekä varainhankintaa, jotka ovat koronakriisin seurauksen vakavasti uhattuina. Poikkeustilan jälkeen mukana olevilla seuroilla olisi osaamista ja valmiudet käynnistää toimintansa entistä laadukkaampana. Hankkeen avulla saadaan positiivisia vaikutuksia seurojen toiminnan laatuun ja talouden ylläpitoon myös pidemmällä aikavälillä.

Seurat GO! -hankkeen tekstilogo

Seurat GO! tukitoimet

Hankkeessa kehittämistoimenpiteisiin valitaan 10 ammattimaisesti toimivaa keskisuomalaista urheiluseuraa hakemusten perusteella. Haku aukeaa keskiviikkona 27.5. Keski-Suomen Liikunnan verkkosivuilla ja hakuaika päättyy 14.8.2020. Hanke tarjoaa myös hallinnon, talouden, palvelumuotoilun ja markkinoinnin koulutuksia kaikille keskisuomalaisille seuroille. Kehittämistoimenpiteisiin pääsevät seurat valitsee hankkeen ohjausryhmä hakuajan päättymisen jälkeen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet

  1. Viestintätuki sekä uusien rahoituskanavien ja -mallien etsintä
  2. Kehittämistoimenpiteet valituille 10 urheiluseuralle  
  3. Hallinnon, talouden, palvelumuotoilun ja markkinoinnin koulutukset kaikille halukkaille seuroille 
  4. Seuroille maksuton Liikuntapääkaupunki Expo -tapahtuma. Tutustu Liikuntapääkaupunki Expoon 

Hanke Keski-Suomen Liikunta ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.kesli.fi/seuratgo